[1]
Мамчур, Є. 2022. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2(26) (Груд 2022), 36–42. DOI:https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(26).2022.267600.