(1)
Мамчур, Є. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ППСВ 2022, 36-42.