Мамчур, Є. (2022). ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Проблеми підготовки сучасного вчителя, (2(26), 36–42. https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(26).2022.267600