Мамчур, Євген. 2022. «ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ». Проблеми підготовки сучасного вчителя, вип. 2(26) (Грудень):36-42. https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(26).2022.267600.