Мамчур, Є. (2022) «ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ», Проблеми підготовки сучасного вчителя, (2(26), с. 36–42. doi: 10.31499/2307-4914.2(26).2022.267600.