[1]
Є. Мамчур, «ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ», ППСВ, вип. 2(26), с. 36–42, Груд 2022.