Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 16 (2017) ДІАГНОСТУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО СЦЕНІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА Анотація   PDF
Хуан Ханьцзе
 
№ 19 (2019) ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ Анотація   PDF   PDF (English)
Наталія Вересоцька
 
№ 13 (2016) ДЕОНТОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Анотація   PDF
Андрій Максютов
 
№ 17 (2018) ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ Анотація   PDF
Зоряна Височан
 
№ 18 (2018) ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ХОРЕОГРАФІВ: ДОЦІЛЬНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ Анотація   PDF
Тетяна Медвідь
 
№ 13 (2016) ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ПЕРШИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ МІЖНАРОДНОЮ МОВОЮ ЕСПЕРАНТО В УКРАЇНІ (20–30-ті рр. ХХ ст.) Анотація   PDF
Юлія Клименко
 
№ 15 (2017) ДО ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Людмила Божко
 
№ 18 (2018) ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
Оксана Шукатка
 
№ 20 (2019) ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF   PDF (English)
Іван Білосевич, Марія Олексюк
 
№ 14 (2016) ДОСВІД УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ XVIII СТ. У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Наталія Філіпчук
 
№ 20 (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ФАКТОР ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF   PDF (English)
Віктор Соловйов
 
№ 15 (2017) ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Світлана Люленко
 
№ 15 (2017) ЕКСКУРСІЙНИЙ МЕТОД У СТРУКТУРІ ПРЕДМЕТНО- МЕТОДИЧНИХ ЗНАНЬ УЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ Анотація   PDF
Зоя Возна
 
№ 15 (2017) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Юрій Перинський
 
№ 18 (2018) ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В БЕРДЯНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF
Людмила Андрощук
 
№ 14 (2016) ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМАНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ Анотація   PDF
Людмила Андрощук
 
№ 14 (2016) ЕТАПНІСТЬ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КОМПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Микола Пічкур
 
№ 13 (2016) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФЛЕКСИВНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПІАНІСТІВ З КНР У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Чжан Сянюн
 
№ 13 (2016) ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОЗОРОСТІ ТА ВИЗНАННЯ У ЄВО Анотація   PDF
Іван Бабин, Інна Голуб
 
№ 17 (2018) ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Віталій Гончарук
 
№ 14 (2016) ЗАСОБИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ В ПЕДАГОГІЧНИХ ПОШУКАХ К. ВАСИЛЕНКА Анотація   PDF
Олександр Жиров
 
№ 13 (2016) ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Віта Безлюдна
 
№ 18 (2018) ЗМІСТ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА Анотація   PDF
Віталій Свиридюк
 
№ 18 (2018) ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦКУРСУ «ОСНОВИ КУЛЬТУРИ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ СТОСУНКІВ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
Олена Галай
 
№ 14 (2016) ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА УМІНЬ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Хань Юйцень
 
51 - 75 з 292 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>