Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 16 (2017) ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНОГО СЛУХУ ЯК НЕОБХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Ольга Козій
 
№ 14 (2016) ПОДОЛАННЯ М’ЯЗОВИХ БЛОКІВ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ ЗАСОБАМИ ТАНЦЮВАЛЬНО-РУХОВОЇ ТЕРАПІЇ Анотація   PDF
Анастасія Криворотенко
 
№ 16 (2017) ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ: ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИЩУ ШКОЛУ Анотація   PDF
Світлана Авхутська
 
№ 13 (2016) ПОНЯТТЯ «НАЦІЯ» У ТВОРЧОСТІ НИКИФОРА ЯКОВИЧА ГРИГОРІЇВА Анотація   PDF
Лілія Моргай
 
№ 15 (2017) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ В КОНТЕКСТІ АНДРАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИМАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
Світлана Ізбаш
 
№ 20 (2019) ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ Анотація   PDF   PDF (English)
Наталія Безлюдна, Наталка Дудник
 
№ 16 (2017) ПОТЕНЦІАЛ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ЕТНОМИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Цяо Цжи
 
№ 20 (2019) ПОЧУТТЯ СТРАХУ ЗА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Анотація   PDF   PDF (English)
Катерина Житнухіна
 
№ 15 (2017) ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА СФЕРИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
Юлія Гвоздецька
 
№ 13 (2016) ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Юлія Фальштинська
 
№ 16 (2017) ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ (ФОРТЕПІАННОЇ) ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Люй Цзін
 
№ 15 (2017) ПРОБЛЕМА ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Олена Лаврентьєва
 
№ 15 (2017) ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ НАСТУПНОСТІ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Руслан Маслюк
 
№ 14 (2016) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Ольга Музика
 
№ 13 (2016) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ Анотація   PDF
Ольга Ткаченко
 
№ 18 (2018) ПРОБЛЕМА ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ І ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА: СУТНІСНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Ольга Музика
 
№ 14 (2016) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ Анотація   PDF
Сергій Куценко
 
№ 17 (2018) ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ЕЛЕМЕНТІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Микола Крижанівський, Олександр Фурман
 
№ 19 (2019) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ФАКТОР ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ Анотація   PDF   PDF (English)
Софія Бєдакова
 
№ 18 (2018) ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ Анотація   PDF
Ольга Дьяченко
 
№ 15 (2017) ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВИ ЙОГО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Ігор Гевко
 
№ 18 (2018) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ Анотація   PDF
Оксана Самойленко
 
№ 17 (2018) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ІТ-ФАХІВЦІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» Анотація   PDF
Тарас Ярмольчук
 
№ 17 (2018) ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ВИКЛАДАЧА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Анотація   PDF
Наталія Савченко
 
№ 18 (2018) ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН Й ОСВІТНІ ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Володимир Кемінь, Вікторія Лучкевич
 
176 - 200 з 292 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>