Редакційний штат

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Кірдан О. Л (головний редактор) – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Google scholar

ORCID: 0000-0002-7295-4722

Совгіра С. В. (заступник головного редактора) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-8742-7773

Дудник Н. В. (відповідальний секретар) – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-4823-3463

Безлюдний О. І. – доктор педагогічних наук, професор, ректор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-5191-4054

Мартинюк М. Т. – дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-1608-9148

Білецька І. О. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-3372-9100

Вальчак Б. (BOGDAN WALCZAK) – доктор хабілітований, професор, Університет імені Адама Міцкевича в Познані, Польща;

ORCID: 0000-0001-8293-0188

Гаврилюк С. М. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-1264-3527

Гедзик А. М. – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-4516-356X

Іщенко Л. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-3382-4148

Коберник О. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-2842-0168

Коваль В. О. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету української філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-7698-3600

Кочубей Т. Д. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-9104-8442

Муковіз О. П. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної та початкової освіти, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-9262-9209

Осадченко Т. М. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-2198-7206

Панченко Є. А. – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-3749-7164

Прохазка М. – доктор філософії, завідувач кафедри педагогіки факультету освіти, Університет Південної Богемії (Чеська республіка);

ORCID: 0000-0003-2797-5089

Сєрадзька-Базюр Б. – доктор хабалітований, професор, проректор з наукової роботи і освітніх програм, Академія "Ігнатіанум" у м. Кракові (Республіка Польща);

ORCID: 0000-0002-4214-7268

Терешко І. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри хореографії та художньої культури, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID:0000-0002-5682-7766

Ткачук С. І. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету інженерно-педагогічної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-5077-5865