Редакційний штат

Редактори

Діана Гамандій, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

Наталка Дудник, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна