ОВОЛОДІННЯ ГРАМАТИЧНИМИ РЕГІСТРАМИ І СТИЛЯМИ: МЕТОДИЧНИЙ РАКУРС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(26).2022.267732

Анотація

У статті розглядається проблема оволодіння стилістичною граматикою студентами ВЗО. Стаття має на меті розглянути різні комунікативні стилі і регістри комунікації в англійській мові, висвітлити їхні основні граматичні й лексичні характеристики, визначити сфери їхнього вживання, розробити відповідну методику, яка містить завдання, спрямовані на формування стилістичної компетенції студентів. Означена компетенція характеризується як такий рівень володіння іноземною мовою, який передбачає не лише граматичну і стилістичну усвідомленість, а й здатність продукувати стилістично адекватні тексти відповідно до контексту комунікації в реальних умовах спілкування. Розвиток іншомовної стилістичної компетенції є поступовим процесом, який має починатися на початковому етапі навчання і тривати до кінця навчання, адже володіння стилістичною грамотністю є вищим рівнем володіння іншомовною комунікацією.
Поступово піднімаючись мовними й мовленнєвими щаблями, студенти формують вміння переключати та варіювати регістри і стилі комунікації. Своєю чергою, варіювання регістрів і стилів спілкування є ситуативно детермінованим. До того ж, суб’єкти пізнання навчаються створювати стилістичні поля, розширювати їх відповідно до конотативних значень комунікативних одиниць та варіювати їх синонімічно відповідно до рівня офіційності спілкування. У статті пропонується система стилістично спрямованих вправ і завдань, які за характером є некомунікативними рецептивними, умовно-комунікативними рецептивно-репродуктивними та комунікативними продуктивними.

Ключові слова: іншомовна стилістична компетенція; стилістична граматика; стилі і регістри комунікації; переключення стилів і регістрів спілкування; варіювання стилів і регістрів; створення стилістичних полів; синонімічне варіювання дієслів; система стилістично спрямованих завдань.

Біографії авторів

Олена Вовк, Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького.

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови.

Лариса Пашіс, Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького.

Kандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-22

Як цитувати

Вовк, О., & Пашіс, Л. (2022). ОВОЛОДІННЯ ГРАМАТИЧНИМИ РЕГІСТРАМИ І СТИЛЯМИ: МЕТОДИЧНИЙ РАКУРС. Проблеми підготовки сучасного вчителя, (2(26), 126–140. https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(26).2022.267732

Номер

Розділ

Статті