ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК БАЗОВИЙ КОНСТРУКТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОРОЗУМІННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(28).2023.291723

Анотація

У статті визначено, що сучасний етап суспільного розвитку потребує радикального оновлення змісту вищої мистецької освіти, в якій аксіологічні пріоритети мають стати визначальними у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. З’ясовано, що зазначена проблема особливо загострюється у зв’язку з інтеграційними прагненнями нашої держави щодо приєднання до Єдиного європейського освітнього простору, в якому особистість формується як суб’єкт культури, розвивається її духовно-ціннісна сфера тощо. Відтак, у змісті вищої мистецької освіти актуалізується проблема духовно-ціннісного становлення особистості засобами музики, створюючи передумови для формування в майбутніх учителів музичного мистецтва такого феномену як цілісне професійне світорозуміння. Аналіз структурних компонентів окресленого феномену засвідчив, що базовим конструктом професійного світорозуміння є система ціннісних орієнтацій особистості.
З метою вивчення динаміки у становленні ціннісних орієнтацій студентів музичних спеціальностей був проведений другий етап спеціального експериментального дослідження на базі факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського УДУ імені Михайла Драгоманова. У процесі проведення емпіричного дослідження з використанням методів спостереження, анкетування, бесіди, тестування, діахронічного аналізу, ранжування та ін. було підтверджено, що найбільш стійкими виявилися орієнтації студентів на професійні цінності, що відображає головну спрямованість їх мотивів, інтересів і потреб щодо майбутньої професійної діяльності.

Ключові слова: цінності; ціннісні орієнтації; професійне світорозуміння; педагогічна аксіологія; теоретичний конструкт; вчитель музичного мистецтва; постнекласика; вища мистецька освіта.

Біографія автора

Марія Ткач, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Kандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри теорії музики та естрадного мистецтва.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-27

Як цитувати

Ткач, М. (2023). ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК БАЗОВИЙ КОНСТРУКТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОРОЗУМІННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Проблеми підготовки сучасного вчителя, (2(28), 23–34. https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(28).2023.291723

Номер

Розділ

Статті