DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.17.2018.162541

KULTURA OBYCZAJOWO-OBRZАDOWA W RODZINIE JAKO ELEMENT EDUKACJI SPOLECZNEJ

Dorota Pstrag

Анотація


Висвітлено роль обрядово-ритуальної культури в сім "і у процесі соціальної освіти людини; встановлено, що обрядово-ритуальна культура у сім "і сприяє здійсненню її соціальних та виховних функцій, формуванню позитивних суспільних відносин, вчить поваги і терпимості до інших людей, зміцнює емоційні зв ’язки та стосунки між поколіннями; доведено, що зміна зовнішніх умов життя сучасної сім "і, ЇХ функцій, структури та соціальних ролей, впливає на поступове зникнення усталених традицій, обрядів, ритуалів і звичаїв, а їх місце займають поширювані ЗМІ зразки культури, що нерідко походять з дуже далеких, чужих польській обрядовій культурі.

Ключові слова


Обрядово-ритуальна культура; традиції; звичаї; обряди; соціальні відносини; сім'я; соціалізація; соціальне утворення; сімейні цінності; соціальна група.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ciolek T. M., 01<?dzki J., Zadrozynska A., Wyrzeczysko - o swi<?towaniu w Polsce. Warszawa, LSW, 1976.

Ciupak E., Obrz^d / Wielka encyklopedia powszechna. Suplement. Warszawa, PWN, 1970, t. XIII.

Czamowski S., Zasi<?g kultury / Dziela, 7 I; Studia z historii kultury. Warszawa, 1965.

Encyklopedia powszechna. Warszawa, PWN, 1978, t. III.

Januszewicz B., Tradycja jako kategoria etnologiczna / Tradycja i przemiana. Studia nad dziejami i wspölczesng kultury 1 udowg, red. Z. Jasiewicz, B. Linette, Z. Staszczak. Poznan, 1978.

Kawula S., Ksztalty rodziny wspölczesnej: szkice familio logiczne. Torun, Wyd. ADAM MARSZALEK, 2005.

Pelka L., Rytualy, obrz^dy, swi<?ta. Warszawa, KAW, 1989.

Robotyhski C., Tradycja i obyczaj w srodowisku wiejskim. Studium etnologiczne wsi Jurgöw. Wroclaw, PTL, 1980.

Slownik j$zyka polskiego, pod red. M. Szymczaka. Warszawa, PWN, 1982, t. II.

Smolinska T., Rodzina o sobie. Folklorystyczny aspekt rodzinnej tradycji kulturowej. Opole, Wyd. WSP, 1992.

Tyszka Z., Rodzina we wspöiczesnym swiecie. Poznan, Wyd. UAM, 2003.

Zygulski K., Swi<?to i kultura. Swi<?ta dawne i nowe. Rozwazania socjologa, Warszawa, IWZZ, 1981.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.