№ 17 (2018)

Зміст

Статті

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Віталій Бербец 8-15
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Олена Вдовенко, Юлія Кукса 16-22
ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ PDF
Зоряна Височан 23-30
МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ З ХІМІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Сергій Галушко 31-40
ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Віталій Гончарук 41-47
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТОПОНИМОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МОДУЛЯХ ТУРИСТСКИХ ДИСЦИПЛИН В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ PDF
Анастасия Губаренко, Татьяна Имангулова 48-55
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ЕЛЕМЕНТІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Микола Крижанівський, Олександр Фурман 56-61
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ PDF
Валентина Лебідь, Олена Савранська 62-68
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦКУРСУ «ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРПРЕТАТОРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА» У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ (ФОРТЕПІАННОЇ) ПІДГОТОВКИ PDF
Юлія Майко, Тетяна Олійник 69-75
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА РОДИННИХ ВЗАЄМИН» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ Й ПРАКТИЦІ PDF
Тетяна Роїк 76-82
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТУ В ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Віталій Савченко 83-90
ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ВИКЛАДАЧА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ PDF
Наталія Савченко 91-96
РОЛЬ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ КВАЗІПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА PDF
Інна Синевич 97-104
МЕНТАЛЬНІ КАРТИ ЯК ЗАСІБ ЗАСВОЄННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ PDF
Галина Ткачук 105-112
ВОКАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА ТЕХНІКА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Євгеній Хекало 113-119
МЕТОДИКА ПОЕТАПНОЇ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Андрій Цина 120-126
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ, НА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ PDF
Юрій Атаманчук 127-134
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ PDF
Оксана Замятна 135-142
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ІТ-ФАХІВЦІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» PDF
Тарас Ярмольчук 143-149
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КЕЙС-СТАДІ PDF
Наталія Безлюдна 150-156
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ PDF
Катерина Гляненко 157-162
MOTIVATIONAL AND VALUE-BASED DETERMINANTS OF THE FUTURE PEDAGOGUES’ WILLINGNESS CONDITION TO WORK IN TERMS OF INCLUSIVE EDUCATION PDF
Iryna Demchenko, Ганна Чирва 163-174
КОУЧ-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ PDF
Наталка Дудник 175-181
КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Віра Калабська, Оксана Умрихіна 182-187
СИСТЕМА СПЕЦІАЛЬНИХ (ФАХОВИХ) КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ PDF
Дмитро Кільдеров, Володимир Стешенко 188-194
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ» PDF
Наталя Мироненко, Оксана Абрамова 195-201
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Світлана Попиченко 202-211
ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Вадим Ребенок 212-220
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-БАЯНІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Олександр Розумович 221-229
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: ПЕРСПЕКТИВИ І РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ PDF
Олена Сергійчук 230-236
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСТВА У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Алла Добридень 237-243
NORMA JAKO WYZNACZNIK CELOW WYCHOWANIA PDF
Stanislaw Janus, Jozef Rejman 244-250
KULTURA OBYCZAJOWO-OBRZАDOWA W RODZINIE JAKO ELEMENT EDUKACJI SPOLECZNEJ PDF
Dorota Pstrag 251-258
DZIECI Z RODZIN NIEPELNYCH O SWOIM UCZESTNICTWIE Z SZKOLNEJ GRUPIE ROWIESNICZEJ PDF
Anna Rog 259-269
EDUKACJA SEKSUALNA W SZKOLE A ZDROWIE PSYCHICZNE PDF
Beata Zieba-Kolodziej 270-276
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ В АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ О. В. ГОЛОВНІНА PDF
Марія Кудла 277-283
W KONTEKSCIE TWORCZOSCI - DYGRESJA O FILOZOFII DZIALANIA FLORIANA ZNANIECKIEGO PDF
Piotr Szulich 284-295
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Оксана Браславська 296-303
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ PDF
Мирослава Соснова 304-310
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) PDF
Володимира Федина-Дармохвал 311-317