DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.17.2018.162542

DZIECI Z RODZIN NIEPELNYCH O SWOIM UCZESTNICTWIE Z SZKOLNEJ GRUPIE ROWIESNICZEJ

Anna Rog

Анотація


У статті розкрито участь дітей з неповних сімей в групі однолітків. Немає сумнівів в тому, що найосновнішим середовищем, в якому відбувається процес соціалізації, є сім’я. Однак ми повинні пам’ятати, що в людському житті існують інші місця соціалізації і побудова власної ідентичності. Безсумнівно, важливу роль в житті людини починає грати група однолітків, якою є теж шкільний клас. Стаття є спробою відповісти на питання про те, як в класі відчувають себе діти з неповних сімей і як саме вони беруть участь в житті класу і школи.

Ключові слова


Сім'я; шкільний клас; учні-однолітки; соціалізація; неповна сім'я; школа; школярі; педагоги.

Повний текст:

PDF

Посилання


Dgbrowska T., Wojciechowska-Charlak B. Mi^dzy teorig a praktykg wychowania. Wyd. UMCS, Lublin, 2005.

Sztumski H., Wödz J. Z problematyki konfliktöw spolecznych i dezorganizacji spolecznej: na przykladzie badan empirycznych w Polsce poludniowej. Wyd. Ossolinskich, Wroclaw, 1994.

Olechnicki K., Zal^cki P. Slownik socjologiczny, Wyd. Graffitti. Torun, 1997.

Wolinska J. Agresywnosc mlodziezy. Problem indywidualny i spoleczny. Wyd. UMCS, Lublin, 2004.

Karolczak-Biemacka B. Wspölzawodnictwo, wspölpraca, wynik, Wyd. Instytut Wydawniczy Zwigzköw Zawodowych. Warszawa, 1981.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.