DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.15.2017.163351

АНАЛІЗ КОМПЕТЕНТНОЇ СТРУКТУРИ ХУДОЖНЬО- ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СКРИПАЛІВ

Ольга Гупало

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі модернізації педагогічної освіти – аналізу компонентної структури художньо-виконавської компетентності скрипалів як майбутніх вчителів музики в рамках професійної підготовки музикантів-виконавців. Проаналізовано сучасні ознаки досліджуваного явища. Аналізуються підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до складових компонентів фактури та з’ясовується їх структура будова. Це дає змогу враховувати його при закладанні освітньо-кваліфікаційної бази і новоутворень вітчизняної освіти, а також розкрити сутність та структуру художньо-виконавської компетентності скрипалів.


Ключові слова


Аксіологічний компонент; когнітивно-операційний компонент; компетентність; компонентна структура; мотиваційний компонент; художньо-виконавська компетентність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакланова Н. К. Профессиональное мастерство специалиста культуры: Учеб. пособ. для аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации, преподавателей, студентов. – М. : МГУКИ, 2001. – 222 с.

Братусь Б. С. Аномалии личности / Б. С. Братусь. – М. : Мысль, 1988. – 301 с.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – Спб. : Питер, 2000. – С. 512.

Замфир К. Удовлетворенность трудом: мнение социолога. – М. : Политиздат, 1983. – С 142.

Карпушина Л. В. Аксиологическая направленность и смысло-жизненные ориентации современной молодежи // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Психология».2006. №2. С. 66–75.

Краткий словарь по философии [под общ. ред. И. В. Блауберга, И. К. Пантина]. – 3-е изд., доработ. и доп. – М. : Политиздат, 1979. –413 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М. : Политиздат, 1977. – С. 304

Рудницька О. П. Музика і культура особистості : проблеми сучасної педагогічної освіти : Навч. Посібник / О. П. Рудницька. – К. : ІЗМН, 1998. – 248 с.

Сухина И. Г. «Життєвий світ» і культура: аксіологічна інтерпретація. Філософські обрії / І. Г. Сухина. – 2012. – № 28 – С. 112–123

Revyakina V.I. AXIOLOGY PROBLEMS OF THE CULTURE AND EDUCATION OF YOUTH NOWADAYS. The Education and science journal. 2015; (5):15–26. (In Russ.) DOI:10.17853/1994-5639-2015-5-15-26


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.