DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.15.2017.163412

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ІНЖЕНЕРНО-ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Іван Нищак

Анотація


У статті досліджено історичні етапи розвитку інженерно-графічної освіти, з’ясовано сучасний стан та окреслено можливі шляхи реформування інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій. Доведено необхідність перегляду традиційної методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін у педагогічних ВНЗ, яка має передбачати коригування змісту освіти відповідно до сучасних вимог й стану науково-технічних досягнень, удосконалення методики навчання на основі сучасних інформаційних технологій.


Ключові слова


Вчитель технологій; інженерно-графічна підготовка; креслення; нарисна геометрія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Білевич С. В. Інтеграція нарисної геометрії та креслення в процесі графічної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Білевич Світлана Вікторівна. – К., 2006. – 220 с.

Бондар Н. О. Дидактичні умови активізації мислительної діяльності учнів 8–9 класів на уроках креслення : дис.… канд. пед. наук: 13.00.02 / Бондар Наталія Олександрівна. – Чернігів, 2006. – 236 с. : іл.

Брехунець А. І. Розвиток творчих здібностей учнів основної школи засобами графічних задач з креслення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (креслення)» / А.І. Брехунець. – К., 2011. – 18 с.

Буринський В. М. Самостійна робота як засіб вдосконалення графічної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання : дис.… канд. пед. наук: 13.00.02 / Буринський Володимир Модестович. – К., 2000. – 191 с.

Буянов П. Г. Формування графічної культури у майбутніх учителів трудового навчання України та Російської Федерації (порівняльний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / П. Г. Буянов. – К., 2008. – 22 с.

Гедзик А. М. Система підготовки майбутнього вчителя технологій до викладання курсу креслення в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (креслення)» / А. М. Гедзик. – К., 2011. – 46 с.

Голіяд І. С. Активізація навчальної діяльності студентів на заняттях з креслення засобами графічних завдань : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Голіяд Ірина Семенівна. – К., 2005. – 269 с.: іл.

Гриценко Л. О. Формування графічних понять в учнів 8–9-х класів на уроках креслення (методичний аспект) : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Гриценко Лариса Олександрівна. – Полтава, 2003. – 266 с.

Джеджула О. М. Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів : дис. … док. пед. наук: 13.00.04 / Джеджула Олена Михайлівна. – Тернопіль, 2007. – 460 с.

Кільдеров Д. Е. Навчання учнів 8‒9 класів просторовим перетворенням у графічній діяльності на уроках креслення : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Кільдеров Дмитро Едуардович. – К., 2007. – 242 с.

Козяр М. М. Теоретичні і методичні основи графічної підготовки майбутніх інженерів у галузі водного господарства засобами інноваційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. М. Козяр. – К., 2012. – 38 с.

Олефіренко Т. О. Формування графічної компетентності у майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т.О. Олефіренко. – К., 2012. – 20 с.

Райковська Г. О. Теоретико-методичні засади графічної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Г. О. Райковська. – К., 2011. – 46 с.

Сидоренко В. К. Інтеграція трудового навчання і креслення як засіб розвитку технічних здібностей школярів : дис. … док. пед. наук: 13.00.01 / Сидоренко Віктор Костянтинович. – К., 1995. – 350 с.

Щетина Н. П. Графічна діяльність як засіб розумового розвитку учнів VIII-IX класів на уроках креслення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання креслення» / Н. П. Щетина. – К., 2002. – 22 с.

Юсупова М. Ф. Методика інтерактивного навчання графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)» / М. Ф. Юсупова. – К., 2010. – 29 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.