ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Ірина Андрощук Хмельницький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4914.16.2017.163478

Ключові слова:

Майбутній вчитель трудового навчання та технологій, педагогічна взаємодія, методики підготовки, мотивація, професійно-педагогічні знання, професійно важливі якості.

Анотація

Стаття розкриває актуальну проблему професійної підготовки майбутніх вчителів здатних до педагогічної взаємодії на засадах співпраці з іншими учасниками освітнього процесу. Зазначено, що методику підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії необхідно розглядати як загальну, яка конкретизується в таких часткових інноваційних методиках: методика формування мотивації до педагогічної взаємодії; методика формування професійно-педагогічних знань та умінь; методика формування культури педагогічної взаємодії та професійно важливих якостей.

Біографія автора

Ірина Андрощук, Хмельницький національний університет

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання Хмельницького національного університету

Посилання

Андрощук І. В. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності : навч. посіб. / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 190 с.

Атанов Г. О. Знання як засіб навчання : навч. посіб. / Г. О Атанов. – К. : Кондор, 2008. – 236 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. – 2-ге вид., доповнене й виправлене / С. У. Гончаренко. – Видавництво «Волинські Обереги», 2011. – 519 с.

Дубасенюк О. А. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності : монографія / О. А. Дубасенюк, Т. В. Семенюк, О. Є. Антонова. – Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. – 193 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Скакун В. А. Методика преподавания специальных и общетехнических предметов (в схемах и таблицах) : учеб. пособ. для нач. проф. образования / В. А. Скакун. – 3-е узд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 128 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті