DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.16.2017.163481

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Світлана Семчук

Анотація


Розглянуто можливості формування інформаційної компетентності як складової професійної компетентності майбутнього фахівця дошкільної освіти. У статті зроблений аналіз літератури та висвітленні можливостей використання інтерактивних технологій у формуванні комп’ютерної компетентності фахівців дошкільної освіти в сучасних умовах потужної інформатизації суспільства. Визначено багатоаспектність поняття інформаційної компетентності, яку дослідники пов’язують з феноменом інформаційного суспільства, з технологічною революцією, з появою і розповсюдженням електронних інформаційно-комунікаційних технологій..

Ключові слова


Інформаційна компетентність; навчальний процес; фахівці дошкільної освіти; професійна компетентність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Атапова Н. В. Информационные технологии в школьном оборудовании / Атапова Н. В. – М: РАО, 1994. – 186 с.

Інформатизація освіти – провідний напрям підвищення результативності навчального процесу // Комп’ютер у школі і сім’ї. – 2011. – № 1(89). – С. 3–6.

Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / Сисоєва С. О., Алексюк А. М., Воловик П. М., Кульницька О. І., Сігаєва Л. Є., Цехмістер Я. В.; За ред. С. О. Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с.

Петухова Л. Є. Актуальні питання формування інформативних компетентностей майбутніх учителів початкових класів / Л. Є. Петухова, О. В. Співаковський // Комп’ютер у школі і сім’ї. – 2011. – №1 (89). – С. 7–11.

Kubey R. Obstacles to the development of media education in the United States / R. Kubey // Journal of communication. – 1998. – Winter. – 58 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.