DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.16.2017.163511

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СИСТЕМІ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Людмила Андрощук

Анотація


У статті проаналізовано наукові дослідження в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні. Здійснено класифікацію у відповідності до наукової спеціальності. Представлено вагомі результати деяких дисертаційних досліджень в системі хореографічно-педагогічної освіти, результатом яких стало обґрунтування інноваційних засад процесу фахової підготовки майбутніх вчителів хореографії у відповідності до викликів сучасного суспільства на основі історичного досвіду та кращих здобутків сучасної науки. Обґрунтовано роль досліджень в становленні хореографічно-педагогічної освіти.

Ключові слова


Наукові дослідження; хореографічно-педагогічна освіта; наукова спеціальність; результати дослідження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрощук Л. М. Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії: автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Андрощук Людмила Михайлівна; Ін-т вищої освіти АПН України. – К., 2009. – 20 с.

Благова Т. О. Розвиток мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини (друга половина XIX – початок ХХ століть): автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Благова Тетяна Олександрівна: Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 2006. – 26 с.

Богута В. М. Формування хореографічних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку у позашкільних навчальних закладів: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Богута Валентина Миколаївна; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2014. – 19 с.

Волкова Ю. І. Формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики і хореографії: автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» / Волкова Юлія Ігорівна; Націон. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2016. – 22 с.

Гончаренко Ю. В. Естетичне виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності: автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Гончаренко Юліана Володимирівна: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2009. – 23 с.

Жиров О. А. Розвиток української народної хореографії у мистецько-педагогічній спадщині та діяльності К. Василенка (50‒90 роки ХХ ст.): автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Жиров Олександр Анатолійович: Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 2007. – 26 с.

Куценко С. В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Куценко Сергій Володимирович : Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 20 с.

Мартиненко О. В. Педагогічні умови формування хореографічних умінь дітей 5‒6 річного віку в дошкільних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» / Мартиненко Олена Володимирівна; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2005. – 19 с.

Пархоменко О. М. Формування балетмейстерських умінь майбутніх вчителів хореографії в процесі фахової підготовки хореографії: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Пархоменко Олександр Миколайович ; Націон. пед. університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2016. – 22 с.

Ростовська Ю. О. Формування педагогічних переконань майбутніх учителів музики і хореографії у процесі методичної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання музики і музичного виховання» / Ростовська Юлія Олександрівна; Націон. пед. університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 23 с.

Сердюк Т. І. Формування художньо-естетичного досвіду майбутніх учителів хореографії: автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Сердюк Тетяна Іванівна; Націон. пед. університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2009. – 24 с.

Сизоненко В. А. Виховання наполегливості та впевненості в молодших школярів засобами хореографічного мистецтва: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Сизоненко Вікторія Анатоліївна; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2014. – 22 с.

Таранцева О. О. Формування фахових умінь майбутніх вчителів хореографії засобами українського народного танцю : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Таранцева Олена Олександрівна; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2002. – 20 с.

Чернишова А. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії: автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Чернишова Анна Михайлівна ; Житомир. держ. у-т імені Івана Франка. – Житомир, 2014. – 24 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.