DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.19.2019.173990

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Оксана Пильтяй

Анотація


У статті автор розглядає теоретичні аспекти модернізації освіти шляхом використання інноваційних технологій з метою професійної орієнтації учнівської молоді на уроках трудового навчання. Розкрито доцільність використання новітніх технологій, подано характеристики інноваційних технологій та можливості їх застосування. Стосовно профорієнтаційної діяльності вчителя трудового навчання визначено зміст виробничих функцій, типові завдання діяльності та зміст уміння, реалізація яких дозволить суттєво підвищити рівень профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі.

Ключові слова


Професійна орієнтація; трудове навчання; інноваційні технології; метод проектів; інтерактивне навчання; ігрові технології; інформаційно-комунікаційні технології.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Yehorova, Ye. V., Ihnatovych, O. M., Kobchenko, V. V., Lytvynova, N. I. et al. (2014). Profesiina oriientatsiia : pidruchnyk [dlia studentiv]. Kirovohrad: Imeks-LTD [in Ukrainian].

Kobernyk, O. M. (2016). Kreatyvni tekhnolohii navchannia: navchalnyi posibnyk. Uman: Vizavi [in Ukrainian].

Kozhukhar, M. V. (2013). Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii navchannia u praktytsi roboty vchytelia trudovoho navchannia. Tavriiskyi visnyk osvity – Taurian Journal of Education, 1(41), 239–246 [in Ukrainian].

Lazarenko, L. (2008). Profesiina oriientatsiia yak systema koryhuvalnoho vplyvu na profesiine samovyznachennia molodi. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity – Labor training in educational institutions, 4, 41–42 [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo zastosuvannia innovatsiinykh tekhnolohii na urokakh trudovoho navchannia u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh. (2016). Kosolapova, O. V. URL: https://mmk.edu.vn.ua/.../metod_rec_innov_ trudove_ 01.201... [in Ukrainian].

Filatova, N. V. (2013) Vykorystannia suchasnykh osvitnikh tekhnolohii v proforiientatsiinii roboti zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu. Nauka i osvita – Science and education, 1–2, 231–236 [in Ukrainian].

Khovrych, M. (2011). Proforiientatsiina diialnist uchytelia trudovoho navchannia. Trudova pidhotovka v zakladakh osvity – Labor training in educational institutions, 6, 42–45 [in Ukrainian].

Chupryna, S. A. (2012). Vykorystannia metodu proektiv u proforiientatsiinii roboti. Trudove navchannia v shkoli – Labor training at school, 23(59), hruden, 21–23 [in Ukrainian].

Yantsur, M. S. (2012). Profesiina oriientatsiia i metodyka proforiientatsiinoi roboty. Kurs lektsii. Kyiv: Slovo [in Ukrainian].

Yantsur, M. S. (2014). Proforiientatsiina kompetentnist uchniv osnovnoi shkoly, yaka formuietsia v protsesi trudovoho navchannia. Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity: Naukovi zapysky Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu – Scientific notes of the Rivne State Humanitarian University, issue 8(51) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Єгорова Є. В., Ігнатович О. М., Кобченко В. В., Литвинова Н. І. та ін. Професійна орієнтація: підручник [для студентів]. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 240 с.

2. Коберник О. М. Креативні технології навчання: навч. посіб. Умань: Візаві, 2016. 272 с.

3. Кожухар М. В. Використання інноваційних технологій навчання у практиці роботи вчителя трудового навчання. Таврійський вісник освіти. 2013. № 1(41). С. 239–246.

4. Лазаренко Л. Професійна орієнтація як система коригувального впливу на професійне самовизначення молоді. Трудова підготовка в закладах освіти. № 4. 2008. С. 41–42.

 

5. Методичні рекомендації щодо застосування інноваційних технологій на уроках трудового навчання у загальноосвітніх навчальних закладах / укл. Косолапова О. В. Вінниця, 2016. URL: https://mmk.edu.vn.ua/.../metod_rec_innov_ trudove_ 01.201...

6. Філатова Н. В. Використання сучасних освітніх технологій в профорієнтаційній роботі загальноосвітнього навчального закладу. Наука і освіта. № 1–2. 2013. С. 231–236.

7. Ховрич М. Профорієнтаційна діяльність учителя трудового навчання. Трудова підготовка в закладах освіти. 2011. № 6. С. 42–45.

8. Чуприна С. А. Використання методу проектів у профорієнтаційній роботі. Трудове навчання в школі. № 23(59), грудень 2012. С. 21–23.

9. Янцур М. С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи. Курс лекцій: навч. посібн. Київ: Слово, 2012. 464 с.

10. Янцур М. С. Профорієнтаційна компетентність учнів основної школи, яка формується в процесі трудового навчання. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 8(51), 2014.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.