№ 19 (2019)

Зміст

Статті

ГУМАНІЗАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ PDF (English) PDF
Світлана Авксентієва 6-13
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ФАКТОР ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ PDF PDF (English)
Софія Бєдакова 14-20
ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ PDF PDF (English)
Наталія Вересоцька 21-30
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ УЧНІВ PDF PDF (English)
Дарія Возносименко 31-37
ВИКОРИСТАННЯ СЕМІОТИЧНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ PDF PDF (English)
Андрій Гедзик 38-44
АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ PDF PDF (English)
Людмила Глуханько 45-53
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ТВОРЧОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF PDF (English)
Світлана Давидова 54-63
ФОРМУВАНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ PDF PDF (English)
Олена Козіна 64-71
МОЛОДІЖНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ НЕФОРМАЛЬНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Наталія Коляда, Оксана Кравченко 72-79
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ PDF PDF (English)
Олег Комар 80-86
НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ PDF PDF (English)
Лариса Максимук, Лилия Левонюк 87-93
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ PDF PDF (English)
Оксана Пильтяй 94-101
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ PDF PDF (English)
Станіслав Подолянчук 102-110
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF PDF (English)
Наталя Потапова, Тетяна Отрошко 111-117
ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) PDF PDF (English)
Наталія Ревнюк 118-125
ТЕХНІКА ПОСТАНОВКИ ЗАПИТАНЬ – ІНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ PDF PDF (English)
Світлана Русавська, Надія Михайловська 126-133
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В АВСТРІЇ PDF PDF (English)
Оксана Сторонська 134-140
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ОСВІТИ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Олександр Терентьєв 141-151
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ PDF PDF (English)
Ірина Шимкова, Світлана Цвілик, Володимир Гаркушевський 152-159