DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.20.2019.174104

ІННОВАЦІЙНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ НАД ХУДОЖНІМ ТВОРОМ

Валентина Авраменко, Любов Пархета

Анотація


У статті розглядається проблема використання інноваційних технологій та прийомів у процесі роботи над художнім твором на уроках української літератури. Проаналізовано сучасну педагогічну і методичну літературу з проблеми впровадження інноваційних прийомів у навчальний процес майбутніх учителів. Аналізуються найбільш уживані інноваційні прийоми навчання, які сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури у процесі роботи над художнім твором, а також правила організації інтерактивного навчання.

Ключові слова


Інновація; інноваційні технології; інноваційні прийоми; інтерактивне навчання, художній твір; аналіз художнього твору; вивчення тексту; сприйняття художнього твору.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Abramova, Y. (1999). Pedahohycheskyi rysk: teoryia y praktyka. Mahyster, 5 [in Russian].

Pasichnyk, Ye. A. (2000). Metodyka vykladannia ukrainskoi literatury v serednikh navchalnykh zakladakh. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Pometun, O., Pyrozhenko, L. (2004). Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia. Kyiv: A.S.K. [in Ukrainian].

Pometun, O. I. (2007). Entsyklopediia interaktyvnoho navchannia. Kyiv [in Ukrainian].

Sytchenko, A. L. (2004). Navchalno-tekhnolohichna kontseptsiia literaturnoho analizu. Kyiv [in Ukrainian].

Tokman, H. L. (2012). Metodyka navchannia ukrainskoi literatury v serednii shkoli. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Абрамова И. Педагогический риск: теория и практика. Магистер. 1999. № 5.

2. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. Київ: Ленвіт, 2000. 384 с.

3. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. Київ: А.С.К., 2004. 192 с.

4. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ, 2007. 144 с.

5. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу. Київ: [б.в.], 2004. 301 с.

6. Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник. Київ: Академія, 2012. 312 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.