№ 20 (2019)

Зміст

Статті

ІННОВАЦІЙНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ НАД ХУДОЖНІМ ТВОРОМ PDF PDF (English)
Валентина Авраменко, Любов Пархета 6-12
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF PDF (English)
Людмила Андрощук 13-20
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF PDF (English)
Світлана Балашова, Наталія Головко 21-28
ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ PDF PDF (English)
Наталія Безлюдна, Наталка Дудник 29-35
ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF PDF (English)
Іван Білосевич, Марія Олексюк 36-43
КРИТЕРІАЛЬНО-ПОКАЗНИКОВИЙ СКЛАД ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА PDF PDF (English)
Оксана Браславська 44-49
РОЛЬ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ PDF PDF (English)
Петро Волошин 50-55
ПОЧУТТЯ СТРАХУ ЗА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF PDF (English)
Катерина Житнухіна 56-65
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА «ОСНОВИ РОБОТИ ПСИХОЛОГА В ІНКЛЮЗИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ» PDF PDF (English)
Ірина Калиновська 66-73
РОЗВИТОК ЕСПЕРАНТО-РУХУ В УКРАЇНІ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ PDF PDF (English)
Юлія Клименко 74-81
МОДЕЛІ, МЕТОДИ І ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КРАЇНАХ ЄС PDF PDF (English)
Олег Комар 82-89
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ХОРЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ» PDF PDF (English)
Анатолій Максименко 90-95
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF PDF (English)
Людмила Мельниченко 96-102
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF PDF (English)
Володимир Назаревич 103-109
МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ PDF PDF (English)
Олександр Омельчук 110-117
МОТИВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF PDF (English)
Ірина Онищенко 118-126
ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ФАКТОР ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF PDF (English)
Віктор Соловйов 127-133
ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ PDF PDF (English)
Інна Терешко 134-141
О СТРУКТУРЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ОСНОВНОМУ ИНОСТРАННОМУ (ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ») PDF PDF (English)
Анастасия Шестернёва 142-149