DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.20.2019.174127

РОЛЬ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ

Петро Волошин

Анотація


Проблема музичного виховання дітей і молоді набуває характеру важливої соціальної проблеми. У статті музичне мистецтво розглядається як важливий засіб соціалізації школярів, адже музика це – основа музичної культури народу, її морально-духовний зміст є основним засобом впливу на особистість. У статті здійснено теоретичний аналіз особливостей соціалізації школярів. Проаналізовано програм з музики для усіх класів закладів загальної середньої освіти. Увага приділена аналізу змісту творів, що пропонуються учням програмою з музики, і який потребує корекції і доповнення. У статті виокремлені педагогічні умови соціалізації школярів засобами музики; визначені основні напрями роботи поетапного прилучення школярів до духовних цінностей на уроках музики. Проаналізовано процес сприйняття музичних творів школярами. Увага приділена культурі художнього сприйняття як засобу впливу на формування естетичних ідеалів школярів, розвитку художніх смаків, розумінню художнього образу та мови музичного мистецтва.

Ключові слова


Соціалізація; молодші школярі; педагогічні умови; музичне мистецтво; музична культура; духовна культура; сприйняття музики; музичні інтереси; ціннісні орієнтації; художній образ.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Handzilevska, H. B. (2009). Sotsializatsiia obdarovanykh molodshykh shkoliariv cherez samorealizatsiiu v uchnivskomu kolektyvi. Naukovi zapysky. Seriia Pedahohika i psykholohiia. Ostroh: Ostrozka akademiia, issue 13, 86–96 [in Ukrainian].

Korpach, N. I. (2004). Osoblyvosti sotsializatsii v dytiachykh orhanizatsiiakh. Problemy pedahohichnykh tekhnolohii. Lutsk: Vezha, issue 2(27), 17–21 [in Ukrainian].

Laryn, V. Y. (2002). Sotsyalyzatsyia mladshykh shkolnykov sredstvamy yskusstva. Mynsk: Nauka [in Russian].

Mudryk, A. V. (2006). Sotsyalyzatsyia cheloveka. Moskva: Akademyia [in Russian].

Sedunova, L. M. (2004). O sovremennyh tendencijah razvitija obshhego muzykal’nogo obrazovanija. Muzyka v shkoli, 1 [in Russian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Vybrani tvory. (Vols 1–5; Vol. 4). Kyiv: Radjans’ka shkola [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гандзілевська Г. Б. Соціалізація обдарованих молодших школярів через самореалізацію в учнівському колективі. Наукові записки. Серія Педагогіка і психологія. Острог: Острозька академія, 2009. Вип. 13. С. 86–96.

2. Корпач Н. І. Особливості соціалізації в дитячих організаціях. Проблеми педагогічних технологій. Луцьк: Вежа, 2004. Вип. 2(27). С. 17–21.

3. Ларин В. И. Социализация младших школьников средствами искусства. Минск: Наука, 2002.

4. Мудрик А. В. Социализация человека: учеб. пособ. Москва: Академия, 2006. 304 с.

5. Седунова Л. М. О современных тенденциях развития общего музыкального образования. Музыка в школі. 2004. № 1.

6. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5 т. Київ: Радянська школа, 1977. Т. 4. 460 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.