DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.20.2019.174153

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Володимир Назаревич

Анотація


У статті представлено аналіз можливості оптимізації процесу професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури засобами тестових форм контролю. Визначено переваги та недоліки використання тестів в процесі вивчення дисциплін циклу професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Визначено умови, що повинні сприяти контролю за засвоєнням понять, умінь і навичок: об’єктивність, індивідуальність, всебічність, активність, систематичність. Охарактеризовано критерії, які використовуються в процесі тестового контролю в професійній підготовці майбутніх учителів фізичного виховання для встановлення рівнів сформованості знань, умінь і навичок.

Ключові слова


Професійна підготовка учителів фізичної культури; критерії і рівні сформованості знань; тестові завдання; недоліки тестового контролю; переваги тестового контролю; критерії для встановлення рівнів сформованості знань; умінь і навичок.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Bulynskij, N. N. (1995). Vnedrenie pedagogicheskih testov v sistemu upravlenija kachestvom professional’nogo obrazovanija uchashhihsja PU. Cheljabinsk [in Russian].

Dzhurynskyi, P. B. (2013). Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do zdorov’iazberezhuvalnoi profesiinoi diialnosti. Extended abstract of doctor’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Zakharina, Ye. A. (2012). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do pozaklasnoi ta pozashkilnoi ozdorovcho-vykhovnoi roboty: teoriia ta metodyka. Zaporizhzhia: Klasychnyi pryvatnyi universytet [in Ukrainian].

Ivanii, I. V. (2013). Kompetentnisnyi pidkhid do profesiinoi pidhotovky vchytelia fizychnoi kultury. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorov’ia u suchasnomu suspilstvi, 1, 43–48 [in Ukrainian].

Ivanova, L. I. (2014). Teoretychni i metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do roboty z uchniamy z vidkhylenniamy u stani zdorov’ia. Extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Ivashchenko, V. P., Bezkopylnyi, O. P. (2006). Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia. Cherkasy: TsNTEI, Ch. 2 [in Ukrainian].

Kodymskyi, S. S., Chaichenko, N. N. (2013). Pedahohichni umovy rozvytku zdorov’iazberezhuvalnoi kompetentnosti vchyteliv fizychnoi kultury v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 8, 217–224 [in Ukrainian].

Omelianenko, V. H. (2007). Zdorov’iazberihaiucha kompetentnist vchytelia fizychnoi kultury. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: pedahohika, 1, 7–11 [in Ukrainian].

Sushchenko, L. P. (2003). Teoretyko-metodolohichni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia ta sportu u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Tymoshenko, O. V. (2009). Teoretyko-metodychni zasady optymizatsii profesiinoi pidhotovky vchyteliv fizychnoi kultury u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Булынский Н. Н. Внедрение педагогических тестов в систему управления качеством профессионального образования учащихся ПУ: метод, пособ. для пед. работников профучилищ. Челябинск: ГУПТО адм. Челяб. обл., ЧФ ИРПО МОРФ, 1995. 96 с.

2. Джуринський П. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності: автореф. дис. … докт. пед. наук: спец. 13.00.04. Одеса, 2013. 43 с.

3. Захаріна Є. А. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи: теорія та методика: монографія. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. 439 c.

4. Іваній І. В. Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителя фізичної культури. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2013. № 1. С. 43–48.

5. Іванова Л. І. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я: автореф. дис. … докт. пед. наук: спец. 13.00.04. Київ, 2014. 40 с.

6. Іващенко В. П., Безкопильний О. П. Теорія і методика фізичного виховання. Черкаси: ЦНТЕІ, 2006. Ч. 2. 467 с.

7. Кодимський С. С., Чайченко Н. Н. Педагогічні умови розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. №

8. С. 217–224. 8. Омельяненко В. Г. Здоров’язберігаюча компетентність вчителя фізичної культури. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2007. № 1. С. 7–11.

9. Сущенко Л. П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах: автореф. дис. … докт. пед. наук: спец. 13.00.04. Київ, 2003. 45 с.

10. Тимошенко О. В. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах: автореф. дис. … докт. пед. наук: спец. 13.00.04. Київ, 2009. 38 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.