DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.20.2019.174128

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА «ОСНОВИ РОБОТИ ПСИХОЛОГА В ІНКЛЮЗИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»

Ірина Калиновська

Анотація


У статті на основі аналізу емпіричного матеріалу схарактеризовано сутність розробленого та апробованого автором у закладах вищої освіти навчального студентського гуртка «Основи роботи психолога в інклюзивних навчальних закладах». Описано процес досягнення мети навчального студентського гуртка – підготувати майбутніх психологів до кваліфікованої роботи в інклюзивних навчальних закладах – шляхом виконання завдань: усвідомлення майбутніми психологами сутності ключових теоретичних питань проблеми психологічної сфери діяльності інклюзивних навчальних закладів, передусім – проблем порушень психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами та взаємодії суб’єктів інклюзивних навчальних закладів; набуття спеціальних умінь та навичок діяльності психолога у інклюзивних навчальних закладах; набуття практичного досвіду з метою закріплення набутих спеціальних знань, умінь та навичок у процесі лабораторно-практичних занять.

Ключові слова


Навчальний студентський гурток; майбутні психологи; професійна підготовка; інклюзивні навчальні заклади; зміст навчання.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Al’okhina S. (2019). Inklyuzyvna osvita v Ukrayni: zdobutky, problemy ta perspektyvy: rezyume analitychnoho zvitu za rezul’tatamy kompleksnoho doslidzhennya. URL: http://www.twirpx.com/ fle/974948 [in Ukrainian].

Andriychuk N. M. (2016). Inklyuzyvna osvita v suchasniy humanitarniy nautsi: ponyatiyno-katehorial’nyy aparat. Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriya 16: Tvorcha osobystist’ uchytelya: problemy teoriyi i praktyky, issue 26, 3–7 [in Ukrainian].

Arishchenko A. S. (2016). Stan rozroblenosti problemy inklyuzyvnoho navchannya v Ukrayini ta SSHA. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalʹnoosvitniy shkolakh, issue 47, 56–62 [in Ukrainian].

Bovkush K. P. (2015). Model’ formuvannya hotovnosti maybutn’oho vchytelya pochatkovoyi shkoly do vzayemodiyi uchniv v umovakh inklyuzyvnoho navchannya. Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi, 6, 67–74 [in Ukrainian].

Bobryts’ka V. I. (2015). Aktual’ni problemy inklyuzyvnoyi osvity v Ukrayini. Pedahohichnyy protses: teoriya i praktyka, issue 5–6, 7–11 [in Ukrainian].

Hladun T. O. (2016). Rozbudova inklyuzyvnoyi osvity v Ukrayini yak umova rozvytku sotsial’noyi kompetentnosti ditey z invalidnistyu. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahal’noosvitniy shkolakh, issue 48, 77–83 [in Ukrainian].

Demchenko I. I. (2015). Pidhotovka vchytelya do roboty v inklyuzyvniy pochatkoviy shkoli. Uman’: FOP Zhovtyy O. O. [in Ukrainian].

Derzhavnyy standart dlya ditey z osoblyvymy osvitnimy potrebamy (2013). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607-2013-п [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» vid 05.09.2017 № 2145-VIII. (2017). URL: zakon.rada.gov.ua/go/2145-19 [in Ukrainian].

Kaydalova H. P. (2015). Dosvid zarubizhnykh krayin u zaprovadzhenni inklyuzyvnoho navchannya v Ukrayini. Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi, 6, 108–116 [in Ukrainian].

Kontseptsiya rozvytku inklyuzyvnoyi osvity (2012). URL: https://docs.google.com/document/d/1uL7wx NKDHWcZ3v4duuZilozyyXfEYlE-PMps3YNrWKc/edit?hl=en [in Ukrainian].

Maslovs’ka Y. S. (2015). Psykholohichni aspekty inklyuzyvnoyi osvity. Upravlinnya shkoloyu, 22/24, 91–95 [in Ukrainian].

Osadchenko I. I. (2010). Sutnist’ riznovydovoyi pedahohichnoyi refleksiyi. Obriyi. issue 2(31), 38–41 [in Ukrainian].

Suprun D. M. (2018). Teoriya ta praktyka profesiynoyi pidhotovky psykholohiv v haluzi spetsial’noyi osvity. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyyiv [in Ukrainian].

Yaraya T. A. (2014). Osobystisna hotovnist’ maybutnikh psykholohiv do profesiynoyi diyal’nosti v umovakh inklyuzyvnoyi osvity. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyyiv [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Альохіна С. Інклюзивна освіта в Украйні : здобутки, проблеми та перспективи: резюме аналітичного звіту за результатами комплексного дослідження. URL: http://www.twirpx.com/ fle/974948 (дата звернення: 17.01.2019).

2. Андрійчук Н. М. Інклюзивна освіта в сучасній гуманітарній науці: понятійно-категоріальний апарат. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. 2016. Вип. 26. С. 3–7.

3. Аріщенко А. С. Стан розробленості проблеми інклюзивного навчання в Україні та США. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. Вип. 47. С. 56–62.

4. Бовкуш К. П. Модель формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до взаємодії учнів в умовах інклюзивного навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 6. С. 67–74.

5. Бобрицька В. І. Актуальні проблеми інклюзивної освіти в Україні. Педагогічний процес: теорія і практика. 2015. Вип. 5–6. С. 7–11.

6. Гладун Т. О. Розбудова інклюзивної освіти в Україні як умова розвитку соціальної компетентності дітей з інвалідністю. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. Вип. 48. С. 77–83.

7. Демченко І. І. Підготовка вчителя до роботи в інклюзивній початковій школі: монографія. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. 500 с.

8. Державний стандарт для дітей з особливими освітніми потребами. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/607-2013-п (дата звернення: 17.01.2019).

9. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: zakon.rada.gov.ua/go/2145-19 (дата звернення: 27.03.2019).

10. Кайдалова Г. П. Досвід зарубіжних країн у запровадженні інклюзивного навчання в Україні. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 6. С. 108–116.

11. Концепція розвитку інклюзивної освіти. URL: https://docs.google.com/document/d/1uL7wxNKDHWc Z3v4duuZilozyyXfEYlE-PMps3YNrWKc/edit?hl=en (дата звернення: 17.01.2019).

12. Масловська Ю. С. Психологічні аспекти інклюзивної освіти. Управління школою. 2015. № 22/24. С. 91–95.

13. Осадченко І. І. Сутність різновидової педагогічної рефлексії. Обрії. 2010. Вип. 2(31). С. 38–41.

14. Супрун Д. М. Теорія та практика професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03. Київ, 2018. 20 с.

15. Ярая Т. А. Особистісна готовність майбутніх психологів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти: автореф. дис. … канд. пед. наук: 19.00.07. Київ, 2014. 20 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.