DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.20.2019.174177

ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ

Інна Терешко

Анотація


У статті розкрито особливості застосування фольклорно-етнографічних експедицій як засобу професійної підготовки майбутніх учителів хореографії.
Визначено основні принципи організації, функції фольклорно-етнографічної експедиції, розглянуто методику запису, обробки та документування фольклорного танцю. Висвітлено деякі аспекти формування професійних навичок, які передбачають розвиток інтересу до пошуково-пізнавальної діяльності, широкої ерудованості у системі національної культури, ретельну підготовку з історії та теорії жанрів хореографії, знання специфіки виконання, символіки, форм побутування та подальшого відтворення фольклорних зразків на сцені. 


Ключові слова


Професійна компетентність майбутніх учителів хореографії; фольклорно-етнографічна експедиція; студент-хореограф; пошукова робота; фольклорний танець; функції фольклорної експедиції; форми і методи пошукової роботи.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Vasylenko, K. Yu. (1996). Leksyka ukrainskoho narodno-stsenichnoho tantsiu [3 vyd.]. Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].

Hrytsa, S. Y. (1996). Ukrainska khudozhnia kultura. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Humeniuk, A. I. (1969). Ukrainski narodni tantsi. Kyiv: Nauk. dumka, issue 2 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu». URL: http://zakon.rada.gov.ua/ go/2145-19. Nazva z ekrana [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2006). Protsesy modernizatsii suchasnoi pedahoihchnoi osvity v Ukraini. Profesiina osvita: pedahohika i psykholohiia: polsko-ukrainskyi zhurnal / T. Levovatskoho, I. Vilsh, I. Ziaziuna, N. Nychkalo (Eds). Chenstokhova – Kyiv: AJD, VIII. 105–115 [in Ukrainian].

Metodyka ukrainoznavchykh doslidzhen: ekspedytsiinyi vymir (2011) / Syvachuk Nataliia Petrivna, Tereshko Inna Hryhorivna. Uman: Almi [in Ukrainian].

Sadovenko, S. M., Bosyk, Z. O. (2010). Pam’iatka-zapytalnyk na dopomohu zbyracham ukrainskoi usnoi narodnopoetychnoi tvorchosti: metodychni rekomendatsii. Vyd. 2-e / pererob. z 1-ho vyd. ta dop. Kyiv: NAKKKiM [in Ukrainian].

Syvachuk, N. P. (2008). Folklorna praktyka: Umanskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. Pavla Tychyny. 2-he vyd. Kyiv: Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Subina, O. O. (2013). Yevropeiskyi vymir pedahohichnoi osvity v XXI stolitti. Yednist navchannia i naukovykh doslidzhen – holovnyi pryntsyp universytetu. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Trotsko, H. V. (1997). Teoretychni ta metodychni osnovy pidhotovky studen-tiv do vykhovnoi diialnosti u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh. Extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Chubynskyi, P. (1995). Mudrist vikiv: Ukrainske narodoznavstvo u tvorchii spadshchyni Pavla Chubynskoho: u 2 kn. Kyiv: Mystetstvo, Kn. 1 [in Ukrainian].

Shukhevych, V. O. (1999). Hutsulshchyna [2-he vyd. 1899]. Verkhovyna: Hutsulshchyna, Ch. 3 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю [3 вид.]. Київ: Мистецтво, 1996. 494 с.

2. Грица С. Й. Українська художня культура: навч. посібник. Київ: Либідь, 1996. 415 с.

3. Гуменюк А. І. Українські народні танці. Київ: Наук. думка. 1969. Вип. 2. 612 с.

4. Закон України «Про вищу освіту». URL: http://zakon.rada.gov.ua/ go/2145-19.

5. Зязюн І. А. Процеси модернізації сучасної педагоігчної освіти в Україні. Професійна освіта: педагогіка і психологія: польсько-українскьий журнал / за ред. Т. Левовацького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. Ченстохова – Київ: AJD, 2006. VIII. С. 105–115.

6. Методика українознавчих досліджень: експедиційний вимір: навч.-метод. посіб. для студ. факульт. укр. філол. / уклад. Сивачук Наталія Петрівна, Терешко Інна Григорівна. Умань: Алмі, 2011. 262 с.

7. Садовенко С. М., Босик З. О. Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: метод. реком. / перероб. з 1-го вид. та доп. Вид. 2-е. Київ: НАКККіМ, 2010. 140 с.

8. Сивачук Н. П. Фольклорна практика: Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. 2-ге вид. Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2008. 68 с.

9. Субіна, О. О. Європейський вимір педагогічної освіти в ХХІ столітті. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. 196 с.

10. ТроцкоГ. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студен-тів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах: автореф. дис. … докт. пед. наук. Київ, 1997. 54 с.

11. Чубинський П. Мудрість віків: Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: у 2 кн. Київ: Мистецтво, 1995. Кн. 1. 224 с.

12. Шухевич В. О. Гуцульщина [2-ге вид. 1899]. Верховина: Гуцульщина, 1999. Ч. 3. 272 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.