DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.20.2019.174107

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Людмила Андрощук

Анотація


У статті розглянуто концептуальні засади та напрями розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні. У результаті дослідження: 1) визначено об’єктивну необхідність функціонування хореографічно-педагогічної освіти в Україні; 2) обґрунтовано принципи хореографічно-педагогічної освіти; 3) узагальнено мету та завдання хореографічно-педагогічної освіти; 4) визначено стратегічні напрями розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні; 5) представлено умови реалізації концепції хореографічно-педагогічної освіти в Україні.

Ключові слова


Хореографічно-педагогічна освіта; концептуальні засади; напрями розвитку; принципи хореографічно-педагогічної освіти; мета та завдання хореографічно-педагогічної освіти; стратегічні напрями хореографічно-педагогічної освіти; умови реалізації концепції хореографічно-педагогічної освіти.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Androshchuk, L. M. (2016). Teoretychni osnovy innovatsii u konteksti stanovlennia khoreohrafichno-pedahohichnoi osvity. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 3(57), 292–300 [in Ukrainian].

Androshchuk, L. M. (2017). Analiz naukovykh doslidzhen v systemi khoreohrafichno-pedahohichnoi osvity v Ukraini. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 16, 253–261 [in Ukrainian].

Androshchuk, L. M. (2017). Pidhotovka maibutnoho vchytelia khoreohrafii v systemi khoreohrafichno-pedahohichnoi osvity v konteksti uchasti vypuskovoi kafedry v kompleksnomu naukovomu proekti. Muzychne mystetstvo v osvito lohichnomu dyskursi, № 2, 123–127 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 [in Ukrainian].

Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita» («Ukraina XXI stolittia») URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/896-93-%D0%BF [in Ukrainian].

Osvitno-profesiina prohrama pidhotovky bakalavra (haluz znan 0202 Mystetstvo, napriam pidhotovky 6.020202 Khoreohrafiia*) (2017) [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy (stupin vyshchoi osvity – bakalavr, haluz znan – osvita, spetsialnist 014 Serednia osvita (khoreohrafiia) (2017) [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy (stupin vyshchoi osvity – mahistr, haluz znan – 02 Kultura i mystetstvo, spetsialnist 024 Khoreohrafiia.) (2017) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрощук Л. М. Теоретичні основи інновацій у контексті становлення хореографічно-педагогічної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. № 3(57). С. 292–300.

2. Андрощук Л. М. Аналіз наукових досліджень в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань: ВПЦ Візаві, 2017. Вип. 16. С. 253–261.

3. Андрощук Л. М. Підготовка майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти в контексті участі випускової кафедри в комплексному науковому проекті. Музичне мистецтво в освіто логічному дискурсі. 2017. № 2. С. 123–127.

4. Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

5. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

6. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра (галузь знань 0202 Мистецтво, напрям підготовки 6.020202 Хореографія*) / [уклад. А. Є. Коротков]. Кіровоград, 2017. 4 с.

7. Стандарт вищої освіти України (ступінь вищої освіти – бакалавр, галузь знань – освіта, спеціальність 014 Середня освіта (хореографія) / [уклад. Г. Ю. Ніколаї та ін.]. Київ, 2017. 10 с.

8. Стандарт вищої освіти України (ступінь вищої освіти – магістр, галузь знань – 02 Культура і мистецтво, спеціальність 024 Хореографія) / [уклад. Л. Ю. Цвєткова та ін.]. Київ, 2017. 26 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.