DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.20.2019.174109

ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ

Наталія Безлюдна, Наталка Дудник

Анотація


У статті проаналізовано особливості застосування технології портфоліо як засобу формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти. Розглянуто зміст поняття «портфоліо» та «професійно-етична компетентність». Обґрунтовано необхідність впровадження в навчальний процес закладів вищої освіти інтерактивних методів та технологій навчання, що сприятимуть формуванню професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти. Методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення положень педагогічної науки стосовно застосування портфоліо. У статті наведено приклад формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти шляхом ведення портфоліо під час навчальної дисципліни «Педагогічна етика».

Ключові слова


Компетентність, етика; професійно-етична компетентність; рефлексія; технологія; портфоліо; менеджер освіти; освітній процес.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Vikipediia: elektronnyi slovnyk. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Portfolio [in Ukrainian].

Kalenskyi, A. A. (2016). Rozvytok profesiino-pedahohichnoi etyky u maibutnikh vykladachiv spetsialnykh dystsyplin 2-he vyd., vypr. i opov. Kyiv: Komprynt [in Ukrainian].

Komar, O. A. Interaktyvni tekhnolohii u VNZ. URL: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/375/1/interaktuvni_tehn_-VNZ.pdf [in Ukrainian].

Pinchur, O. M. Metod «Portfolio» yak zasib formuvannia refleksyvnoi kultury maibutnoho dyzainera. URL: http://www.dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/579/1/PORTFOLIO.pdf [in Ukrainian].

Pometun, O. I. (2004). Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia. Kyiv: A.S.K. [in Ukrainian].

Clovyk inshomovnykh sliv. URL: http://www.jnsm.com.ua/ures/book/index.shtml [in Ukrainian].

Ustynova, N. V. Formuvannia etychnoi kompetentnosti suchasnoho vchytelia. URL: http://divovo.in.ua/vipusk-239-tom-251-78.html [in Ukrainian].

Khoruzha, L. L. (2012). Etychnyi rozvytok pedahoha. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вікіпедія: електронний словник. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Портфоліо.

2. Каленський А. А. Розвиток професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін: монографія. 2-ге вид., випр. і опов. Київ: Компринт, 2016. 424 с.

3. Комар О. А. Інтерактивні технології у ВНЗ. URL: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/375/1/interaktuvni_tehn_-VNZ.pdf

4. Пінчур О. М. Метод «Портфоліо» як засіб формування рефлексивної культури майбутнього дизайнера. URL: http://www.dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/579/1/ПОРТФОЛІО.pdf

5. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. Київ: А.С.К., 2004. 192 с.

6. Cловик іншомовних слів. URL : http://www.jnsm.com.ua/ures/book/index.shtml

7. Устинова Н. В. Формування етичної компетентності сучасного вчителя. URL: http://divovo.in.ua/vipusk-239-tom-251-78.html

8. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога: навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2012. 208 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.