КРИТЕРІАЛЬНО-ПОКАЗНИКОВИЙ СКЛАД ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА

Автор(и)

  • Оксана Браславська Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. http://orcid.org/0000-0003-0852-686X

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4914.20.2019.174126

Ключові слова:

Професійний потенціал педагога, критерії поняття, показники, рівні, практична діяльність, творча праця, критеріально-показниковий склад, педагог.

Анотація

У статті розкрито сучасні бачення ролі рівня розвитку професійного потенціалу педагога у його становленні як фахівця. Метою роботи стало визначення критеріїв професійного потенціалу педагога для забезпечення наукового підходу до організації його роботи, професійного розвитку, саморозвитку, для визначення зразків діяльності до яких можна прагнути, для зовнішньої оцінки і самооцінки. Результатами роботи є визначення чотирьох рівнів розвитку професійного потенціалу педагога: допрофесійний, початковий, нормований, узагальнюючий, які узагальнюють такі критерії й показники: результати практичної діяльності (результуючий критерій), успішність, вироблення власного стилю роботи (продуктивно-стильовий), вплив професійно-розвиваючого середовища на якість залучення педагога в інноваційні процеси (інноваційно-середовищний); досягнення професійної компетентності (компетентнісний); прояви особистісних якостей вчителя (особистісно-професійний). 

Біографія автора

Оксана Браславська, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
географії та методики її навчання

Посилання

Amonashvili, Sh. A. (2010). Kak liubit detei (opyt samoanaliza). Donetck: Noulidzh, Donetc.

Ananev, B. G. (1980). Chelovek kak predmet poznaniia. Moskva: Izd-vo MGU.

Andrushchenko, V. P. (2011). Svitanok Yevropy: Problema formuvannia novoho uchytelia dlia ob’iednanoi Yevropy ХХI stolittia. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].

Braslavska, O. V. (2018). Vaiemozalezhnosti ta iierarkhiia komponentnoho skladu profesiinoho potentsialu pedahoha. Pedahohichna teoriia i praktyka. Kyiv: PVNZ «Kyivskyi mizhnarodnyi universytet», issue 7, 16–37 [in Ukrainian].

Velyka ukrainska entsyklopediia: slovnyk (2015). A. M. Kyrydon (Ed.). Kyiv: DNU «Entsyklopedychne vydavnytstvo» [in Ukrainian].

Komenskii, Ia. A. (1982). Zakony khorosho organizovannoi shkoly / pod red. A. I. Piskunova (otv. red.) i dr. Izbr. ped. soch. v 2-kh t. Moskva: Pedagogika.

Kuzmina, N. V., Rean, A. A. (1993). Professionalizm pedagogicheskoi deiatelnosti. Sankt-Peterburg – Rybinsk: Nauchno-issledovatelskii tcentr razvitiia tvorchestva molodezhi.

Lavrinenko, O. A. (2008). Pedahohichna maysternist’ yak bazova kontseptual’na osnova pidhotovky vchytelya u vitchyznyaniy pedahohichniy dumtsi 60–70 rr. XX st. Post Metodyka, 2, 39–45 [in Ukrainian].

Makarenko, A. S. (1958). Sochineniia. Izd-e 2-e. Moskva: Akademiia pedagogicheskikh nauk RSFSR. T. 5.

Miropolskii, S. (1909). Uchitel, ego prizvanie i kachestva, znachenie, tceli i usloviia ego deiatelnosti v vospitanii i obuchenii detei. Izd-e 3-e, peresmotr. Sankt-Peterburg: Tipografiia Glazunova.

Natsional’na doktryna rozvytku osvity Ukrayiny (2002). Osvita Ukrayiny, 33, 4–6 [in Ukrainian].

Nova ukrayins’ka shkola: poradnyk dlya vchytelya (2017). N. M. Bibik. Kyyiv: TOV «Vydavnychyy dim «Pleyady» [in Ukrainian].

Podlasyi, I. P. (2007). Pedagogika: v 3-kh kn., kn. 3: Teoriia i tekhnologii vospitaniia: ucheb dlia studentov vuzov. 2-e izd., ispr. i dop. Moskva: Prosveshchenie.

Pro zatverdzhennya kontseptsiyi rozvytku pedahohichnoyi osvity: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 16.07.2018 r. № 776. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti [in Ukrainian].

Pro zahal’nu serednyu osvitu: Zakon Ukrayiny vid 06.09.2018 r. № 2541-VIII. Data onovlennya: 13.10.2018 r. URL: https://zakon.help/law/651-XIV/ [in Ukrainian].

Rusova, S. (1924). Nova shkola sotsial’noho vykhovannya. Katerynoslav-Leyptsih.

Sinenko, V. Ia. (2008). Metodologiia i praktika shkolnogo obrazovaniia. Novosibirsk: Izd-vo NIPKIPRO.

Sukhomlynskyi, V. O. (1976). Vybrani tvory: u 5-ty t. O. H. Dzeverin (Holova), M. V. Cherpinskyi ta in. Kyiv: Radianska shkola, T. 2 [in Ukrainian].

Ushynskyi, K. D. (1954). Tvory: u 6 t. Kyiv: Radianska shkola, 1954. T. 2, 389–449 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті