DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.20.2019.174131

РОЗВИТОК ЕСПЕРАНТО-РУХУ В УКРАЇНІ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Юлія Клименко

Анотація


У статті здійснено аналіз історіографічних праць з проблеми розвитку есперанто-руху – соціально-педагогічної системи, основними елементами якої є люди – носії мови та її прихильники, добровільно об’єднані в організації, асоціації, союзи, клуби або інші види формувань, співтовариств для досягнення певної мети, створення та популяризації духовної і матеріальної культурної єдності, норм, цінностей, критеріїв. Автором з’ясовано, що різноманіття історіографічного матеріалу дозволяє повною мірою розглянути проблему соціально-педагогічних засад розвитку есперанто-руху в Україні в кінці ХІХ – середині 30-х років ХХ століття.

Ключові слова


Есперанто; есперанто-рух; історіографія проблеми; педагогічна історіографія; історіографічні етапи; хронологічні межі; соціокультурний феномен.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Bezrodnyi, Ye. F. (1972). Radianska Ukraina v mizhnarodnomu spivrobitnytstvi SRSR v haluzi sportu. 1924–1928 rr. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 8, 98–107 [in Ukrainian].

Hupan, N. (2013). Dzherelna baza istorii pedahohiky: poshuk pidkhodiv do systematyzatsii. Ridna shkola, 8–9, 67–70 [in Ukrainian].

Izgur, I. (1925). Organizacija mezhdunarodnoj solidarnosti. Mezhdunarodnyj jazyk po sluzhbe proletariatu. Moskva; Kazan’: Izd. “Novaja Jepoha” pri CK SJeSR [in Russian].

Ivanenko, V. V. (1992). Dzherelo narodnoi dyplomatii. Mizhnarodni zv’iazky trudiashchykh Ukrainy v 20–30-kh rr. Dnipropetrovsk: Vyd-vo DDU [in Ukrainian].

Izghur, I. (1926). Vsesvitnia mova esperanto y shkola. Moskva – Kharkiv: Ob’iednane vyd-vo «Nova epokha» pry TsK SERK Ukrainskyi sektor [in Ukrainian].

Koliada, N. M. (2018). Pedahohichna istoriohrafiia ta dzhereloznavstvo yak vazhlyvi skladovi istoryko-pedahohichnoho doslidzhennia. Istoryko-pedahohichnyi almanakh, issue 2, 21–30 [in Ukrainian].

Makhorin, H. (2012). Narysy z istorii esperanto-rukhu v Ukraini. Zhytomyr: FOP Yeveniuk O. O. [in Ukrainian].

Makhorin, H. (2012). Narysy z istorii esperanto-rukhu v Ukraini. Zhytomyr: FOP Yeveniuk O. O. [in Ukrainian].

Molokov, D. (2013). Teoretiko-metodologicheskie osnovy pedagogicheskoj istoriografii. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 5, 127–133 [in Russian].

Sukhomlynska, O. V. (2003). Kontseptualni zasady rozvytku istoryko-pedahohichnoi nauky v Ukraini. Istoryko-pedahohichnyi protses: novi pidkhody do zahalnykh problem. Kyiv: A.P.N., 16–25 [in Ukrainian].

Jesperanto-dvizhenie: fragmenty istorii (2008). sost. A. V. Sidorov. Moskva: Impjeto [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Безродний Є. Ф. Радянська Україна в міжнародному співробітництві СРСР в галузі спорту. 1924–1928 рр. Український історичний журнал. 1972. № 8. С. 98–107.

2. Гупан Н. Джерельна база історії педагогіки: пошук підходів до систематизації. Рідна школа. 2013. № 8–9. С. 67–70.

3. Изгур И. Организация международной солидарности. Международный язык по службе пролетариату. Москва; Казань: Изд. «Новая Эпоха» при ЦК СЭСР, 1925. 36 с.

4. Іваненко В. В. Джерело народної дипломатії. Міжнародні зв’язки трудящих України в 20–30-х рр. Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1992. 159 с.

5. Ізгур І. Всесвітня мова есперанто й школа. Москва – Харків: Об’єднане вид-во «Нова епоха» при ЦК СЕРК Український сектор, 1926. 32 с.

6. Коляда Н. М. Педагогічна історіографія та джерелознавство як важливі складові історико-педагогічного дослідження. Історико-педагогічний альманах. 2018. Вип. 2. С. 21–30.

7. Махорін Г. Нариси з історії есперанто-руху в Україні. Житомир: ФОП Євенюк О. О., 2012. 60 с.

8. Махорін Г. Нариси з історії есперанто-руху в Україні. Житомир: ФОП Євенюк О. О., 2012. 60 с.

9. Молоков Д. Теоретико-методологические основы педагогической историографии. Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego. 2013. № 5. С. 127–133.

10. Сухомлинська О. В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. Київ: А.П.Н., 2003. С. 16–25.

11. Эсперанто-движение: фрагменты истории / сост. А. В. Сидоров. Москва: Импэто, 2008. 216 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.