РОЛЬ САМООСВІТИ В ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Любов Павлюк Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова., Україна https://orcid.org/0000-0003-0607-824X

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4914.21.2020.205461

Ключові слова:

Самоосвіта, технології, майбутній вчитель трудового навчання і технологій, студент, педагог, уміння, самоосвітня діяльність, професійна діяльність.

Анотація

Розглянуто важливість формування самостійності мислення, сприяння прагненню відкривати нові знання і способи оволодіння ними ще під час навчання у закладах освіти. Підкреслено актуальність і необхідність впровадження самоосвітньої діяльності під час підготовки майбутнього вчителя трудового навчання і технологій. Детально представлено аналіз готовності студентів до самоосвітньої діяльності. Зазначається, що важливим є визначення та розкриття основних чинників самоосвіти, окреслення рушійних сил розвитку особистості у цьому контексті, а також визначенні умов якісного забезпечення самоосвітньої діяльності.

Біографія автора

Любов Павлюк, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Кандидат педагогічних наук, докторант кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки.

Посилання

Burluka, O. V. (2015). Samoosvita osobystosti v umovakh reformuvannia systemy osvity v Ukraini [Self-education of the individual in the conditions of reforming the education system in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho» – Bulletin of the National University «Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine», 2(25), 61–68 [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556–VII. [On Higher Education: Law of Ukraine of 01.07.2014 No. 1556–VII.] (n.d.). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556–18 [in Ukrainian].

Pryhodii, M. A. (2011). Vykorystannia kompetentnisnoho pidkhodu pry pidhotovtsi maibutnikh vchyteliv do profilnoho navchannia uchniv [Using a competent approach in preparing future teachers for profile teaching of students]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia – Problems of preparation of the modern teacher, 3, 167–173 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Павлюк, Л. (2020). РОЛЬ САМООСВІТИ В ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ. Проблеми підготовки сучасного вчителя, (21), 104–110. https://doi.org/10.31499/2307-4914.21.2020.205461

Номер

Розділ

Статті