ДО ПИТАННЯ РОЛІ НАУКОВОГО МЕТОДУ В ОСВІТІ НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ

Автор(и)

  • Світлана Бабійчук Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова., Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6556-9351

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(22).2020.219368

Ключові слова:

освіта наукового спрямування, наукова освіта, науковий метод, наукове мислення, дослідницька компетентність, дослідницька діяльність, процес пізнання.

Анотація

У статті розглядається проблема ролі наукового методу у визначеному Законом України «Про освіту» виді спеціалізованої освіти – освіти наукового спрямування. Описано логіку загального розуміння місця наукового методу в дослідницькій діяльності, дослідницькій компетентності та для розвитку наукового мислення учня. Освіта наукового спрямування має на меті навчити учнів, базуючись на застосуванні наукових методів та розвитку наукового типу мислення, адаптуватися до постійно змінного середовища існування, праці та навчання.

Біографія автора

Світлана Бабійчук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Кандидат педагогічних наук, докторантка кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

Посилання

Voloshchuk, I., Madzigon, V. (2019). Kontseptsiya serednʹoyi spetsializovanoyi osvity naukovoho spryamuvannya. Pedahohichni innovatsiyi: ideyi, realiyi, perspektyvy, 1, 43–51 [in Ukrainian].

Golovan, M. S., Yatsenko, V. V. (2012). Sutnistʹ ta zmist ponyattya «doslidnytsʹka kompetentnistʹ. Teoriya ta metodyka navchannya fundamentalʹnykh dystsyplin u vyshchiy shkoliʹ – Theory and methods of teaching fundamental disciplines in higher education. Kryvyj Rig, Issue 7, 55–62 [in Ukrainian].

Dryzhak, V. V., Ermak, S. M. (2018). Pro osoblyvosti orhanizatsiyi ta zdobuttya spetsializovanoyi osvity v ukrayini v konteksti zakonu Ukrayiny “Pro osvitu”. Visnyk Chernihivsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Pedahohichni nauky, Issue 155, 114–118 [in Ukrainian].

Karpov, A. O. (2010). Obshchestvo znaniy: slaboye zveno. Vestnik Rossiyskoy akademii nauk – Journal of the Russian Academy of Sciences, Vol. 80, 7, 616–622 [in Russian].

Karpov, A. O. (2012). Metod nauchnykh issledovaniy vs metod proyektov. Pedagogika – Pedagogy, 7, 14–25 [in Russian].

Zimnyaya, I. A. (editor). (2006). Kompetentnost' i problemy yeye formirovaniya v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya (shkola-vuz-poslevuzovskoye obrazovaniye). Aktual. problemy kachestva obrazovaniya i puti ikh resheniya v kontekste yevrop. i mirovykh tendentsiy: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Moscow, CPPCC [in Russian].

Kontseptsiya Novoyi ukrayinsʹkoyi shkoly (2016). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/ zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Kremen, V. G. (2013). Yakisna osvita i novi vymohy chasu. Dyrektor shkoly, litseyu, himnaziyi – Director of school, lyceum, gymnasium, 4, 4–11 [in Ukrainian].

Lypova, L. (2014). Metod naukovoho doslidzhennya yak chynnyk formuvannya fundamentalʹnykh pryrodnychykh znanʹ. Ridna shkola – Native school, 1–2, 31–34 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya standartu spetsializovanoyi osvity naukovoho spryamuvannya № 1303: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-specializovanoyi-osviti-naukovogo-spryamuvannya [in Ukrainian].

About education: Law of Ukraine of September (2017). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 38–39, 5 [in Ukrainian].

Savenkov, A. I. (2004). Metodika issledovatel'skogo obucheniya mladshikh shkol'nikov. Samara: Uchebnaya literature [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01

Номер

Розділ

Статті