КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • Олена Бурцева Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького., Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9644-2839

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(22).2020.219384

Ключові слова:

інформаційна компетентність, підготовка майбутнього вчителя математики, компоненти інформаційної компетентності, технічні засоби навчання, медіаосвітні технології, критерії сформованості інформаційної компетентності, показники сформованості інформаційної компетентності, компетентнісний підхід.

Анотація

Статтю присвячено вивченню проблеми визначення критеріїв і показників сформованості інформаційної компетентності майбутніх учителів математики. З огляду на це, у контексті освітнього процесу з урахуванням компетентнісного підходу схарактеризовано структуру, компоненти, рівні та показники цієї компетентності. З’ясовано, що формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців, ґрунтуючись на зазначеному підході, безпосередньо пов’язане з реалізацією двох основних завдань: по-перше, освіта має забезпечувати набуття якостей, необхідних для подальшої професійної діяльності; по-друге, критерії та параметри оцінки результатів навчання повинні бути уніфіковані та виражатися у термінах й узагальненнях, вільно інтерпретуючись та враховуючись в освітньому процесі будь-якого закладу вищої освіти.

Біографія автора

Олена Бурцева, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Асистент кафедри математики і фізики.

Посилання

Holovan M. S. (2008). Rozvytok informatychnoi kompetentnosti studentiv yak pedahohichnoi systemy. Pedahohichni nauky. Sumy: SumDPU im. A. S. Makarenka, 2, 88–96 [in Ukrainian].

Derzhavni standarty profesiinoi osvity: teoriia i metodyka. (2002). N. H. Nychkalo (Ed.). Khmelnytskyi: TUP [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A. (2011). Kontseptualni pidkhody do profesiino-pedahohichnoi pidhotovky suchasnoho pedahoha. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Dydaktyka: Navchalnyi posibnyk. (2009). Malafiyik I. V. (Ed.). K.: Kondor [in Ukrainian].

Kysla, I. H. (2008). Pidkhody do formuvannia informatsiinoi kompetentnosti vchytelia zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu. Informatsiini tekhnolohii v osviti, 2, 110–113 [in Ukrainian].

Myronova, O. I. (2010). Formuvannia informatsiinoi kompetentnosti studentiv yak umova efektyvnoho zdiisnennia informatsiinoi diialnosti. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, 17(204), 165–175 [in Ukrainian].

Nahorna, N. V. (2007). Formuvannia u studentiv poniat kompetentnosti y kompetentsii. Vykhovannia i kultura, 1–2 (11–12), 266–268 [in Ukrainian].

Paikush, M. A. (2007). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do profilnoho navchannia fizyky v zahalnoosvitnikh zakladakh. Extended abstract of candidate’s thesis. Vinnytsia [in Ukrainian].

Pietukhova, L. Ye. (2008). Informatychna kompetentnist maibutnoho fakhivtsia yak pedahohi chna problema. Kompiuter u shkoli ta simi, 1, 3–5 [in Ukrainian].

Slovnyk bazovykh poniat z kursu «Pedahohika». (2014). O. Ye. Antonova (Eds.). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Struktura YKT-kompetentnosty uchytelei. Rekomendatsyy YuNESKO Redaktsyia 2.0 / Orhanyzatsyia Obyedynenyih Natsyi po voprosam obrazovanyia, nauky y kulturы (IuNESKO), (2011). URL: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf [in Russian].

European Union. Key Competencies for Life long Learning. Recommendation of the European Parliament and to the Council of 18 December 2006 (2006/962/EC). (2006). Official Journal of the European Union. 30 December. P. I. 394/10 – I.394/18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01

Номер

Розділ

Статті