САМОРОЗВИТОК СТУДЕНТІВ У МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ З ПОГЛЯДУ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Автор(и)

  • Тетяна Григоренко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини., Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4616-6853
  • Микола Захаревич Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини., Ukraine http://orcid.org/0000-0003-3013-8644

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(22).2020.222710

Ключові слова:

саморозвиток, вчитель-філолог, інформаційне освітнє середовище, мультимедіа гуманістична педагогіка, компʼютеризація навчання, концепція творчого саморозвитку особистості, мультимедійне навчання, навчально-інформаційне середовище.

Анотація

У статті розглядається проблема та основні фактори саморозвитку студентів у мультимедійному освітньому середовищі. Стверджується, що цілісний процес саморозвитку студентів у мультимедійному освітньому середовищі розглядається через призму концепцій гуманістичної педагогіки на основі культурологічного, особистісно-діяльнісного, етнопедагогічного та інформаційно-середовищного підходів. Виявлено, що мультимедійне навчання, змінює не тільки зміст навчальної діяльності, а й характер взаємодії субʼєктів освіти.

Біографії авторів

Тетяна Григоренко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання.

Микола Захаревич, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями.

Посилання

Rundell M. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Oxford: Palgrave Macmillan, 2008. 1692 p.

Великий тлумачний словник української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2001. 1440 с.

Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. Москва: Педагогика, 1982. Т. 2. 453 с.

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: кн. для учителя. Москва: Просвещение, 1987. 190 с.

Мудрик А. В. Общение как фактор воспитания школьников. Москва: Педагогика, 1984. 112 с.

Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. Т. 4: Р-Я / уклад.: В. В. Яременко, О. Н. Сліпушко. Київ: Аконіт, 1999. 341 с.

Саввинов В., Стрекаловский В. Учет интересов стейкхолдеров в управлении развитием образования. Вестник международных организаций. 2013. № 1(40). С. 87–99.

Словник української мови: в 11 т. / АН Української РСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; редкол.: І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наукова думка, 1978. Т.

916 с.

Сухомлинський В. А. Мудра влада колективу. Вибрані педагогічні твори: в 3 т. Москва: Педагогіка, 1981. Т. 3. С. 361.

Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. Київ: Радянська школа, 1988. 310 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01

Номер

Розділ

Статті