ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ «LOOP INPUT» У МЕТОДИЧНИХ МАЙСТЕРНЯХ З КУРСУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(26).2022.267596

Анотація

У статті описано досвід використання моделі «loop input» на заняттях з методики навчання англійської мови із здобувачами вищої освіти факультету іноземних мов УДПУ імені Павла Тичини, яка являє собою особливий вид організації освітнього процесу в руслі конструктивістського підходу до навчання, навчання в дії. На противагу традиційному навчанню, конструктивізм орієнтується на здобувача освіти, який сам конструює нове знання. Специфіка «loop input» як особливого виду навчання в дії полягає у вирівнюванні змісту навчання і процесу навчання. Обов’язковим етапом моделі виступає стадія рефлексії, під час якої учасники обговорюють і аналізують отриманий досвід та можливості використання моделі у своїй власній професійній діяльності у майбутньому.
Авторка переконана, що спосіб, у який майбутні вчителі навчаються впливає на їхню професійну діяльність у майбутньому, що зумовлює необхідність і підкреслює нагальність ґрунтовного відбору підходів для підготовки вчителя англійської мови здатного задовольнити освітні потреби учнів та до рефлексії власної професійної діяльності.
Мета дослідження полягала у вивченні відношення майбутніх учителів до використання моделі «loop input» та з’ясуванні її впливу на їхні рефлективні вміння. Було використано такі методи дослідження: аналіз літературних джерел, спостереження, анкетування, групової дискусії. Авторка робить висновок, що використання моделі «loop input» є ефективним, оскільки залучає майбутніх учителів до участі в освітньому процесі на мультисенсерному рівні, створює умови для більш глибокого навчання через повторювання змісту навчання у способі здобуття нового знання чи уміння, забезпечує простір для рефлексії над здобутим досвідом і його перенесенням у майбутню професійну діяльність вчителя.

Ключові слова: конструктивістський підхід; модель «loop input»; підготовка вчителів англійської мови; методичні майстерні; програма додипломної методичної підготовки вчителів англійської мови; проект «Шкільний вчитель нового покоління».

Біографія автора

Олена Бевз, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Kандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-22

Як цитувати

Бевз, О. (2022). ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ «LOOP INPUT» У МЕТОДИЧНИХ МАЙСТЕРНЯХ З КУРСУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Проблеми підготовки сучасного вчителя, (2(26), 28–35. https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(26).2022.267596

Номер

Розділ

Статті