ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4914.2(22).2020.219588

Ключові слова:

емоційна компетентність, емоційний інтелект, зміст, структура когнітивний, ціннісний, діяльнісний компоненти, майбутні вчителі початкової школи.

Анотація

Метою статті є вивчення та теоретичне обґрунтування змістових і структурних компонентів емоційної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Для вирішення проблеми застосовувалися методи аналізу психолого-педагогічної літератури, систематизації та узагальнення теоретичного матеріалу, вивчення досвіду. У змісті поняття визначено два аспекти: особистісний і міжособистісний. Структура представлена такими взаємопов’язаними компонентами, як когнітивний, ціннісний, діяльнісний.

Біографія автора

Ірина Сухопара, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти.

Посилання

Andreeva, I. N. (2003). Razvitie emotsionalnoy kompetentnosti pedagogov. Psihologiya obrazovaniya segodnya: Teoriya i praktika: proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Minsk, 166–168 [in Russian].

Busyigina, T. A. (2008). Razvitie emotsionalnoy kompetentnosti buduschih uchiteley. Pedagogika i psihologiya. Filologiya i iskusstvovedenie: izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk, 2, 103–108 [in Russian].

Voitsikh, I. V. (2015). Kryterii ta rivni sformovanosti emotsiinoi kompetentnosti maibutnikh psykholohiv u protsesi profesiinoi pidhotovky. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina», 11, 35–38 [in Ukrainian].

Goulman, D., Boyatsis, R., Makki, E. (2005). Emotsionalnoe liderstvo: Iskusstvo upravleniya lyudmi na osnove emotsionalnogo intellekta. Moskva: Alpina Biznes Buks [in Russian].

Iskanderova, F. V. (2006). Emotsionalnyiy intellekt kak osnova mejlichnostnogo vzaimodeystviya. Vestnik KASU. Issue: Obrazovatelnyie Tehnologii, 1, 30–134 [in Russian].

Lazurenko, O. O., Tertychna, N. A. (2017). Model formuvannia emotsiinoi kompetentnosti u systemi profesiinoi pidhotovky fakhivtsia medychnoho profiliu. Problemy suchasnoi psykholohii, Issue 37, 181–190 [in Ukrainian].

Loshenko, O. A. (2012). Problemy rozvytku emotsiinoi kompetentnosti. Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky, Issue 14, 119–126 [in Ukrainian].

Matiikiv, I. M. (2012). Rozvytok emotsiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv profesii typu «liudyna- liudyna»: psykholohichnyi aspekt. Problemy ta perspektyvy rozvytku ekonomiky i pidpryiemnytstva ta komp’iuternykh tekhnolohii v Ukraini: proceedings of the VIII Scientific and Techniqui Conference. Lviv, 240–243 [in Ukrainian].

Raven, Djon. (2002). Kompetentnost v sovremennom obschestve: vyiyavlenie, razvitie i realizatsiya. Moskva: Kogito-TSentr [in Russian].

Reynolds, M. (2003). Kouching: emotsionalnaya kompetentnost: Napravte svoi emotsii (EQ) na uspeh v rabote. Moskva: TSentr podderjki korporativnogo upravleniya i biznesa [in Russian].

SHabanova, T. L., SHabanova K. V. (2015). Model issledovaniya emotsionalnoy kompetentnosti u studentov-pedagogov. Sovremennyie problemyi nauki i obrazovaniya, Issue 1–2, 224–232 [in Russian].

Saarni, C. (1990). Emotional competence: How emotions and relationships become integrated. Nebraska Sympo sium on Motivation. R. A. Thompson (Ed.). Issue 36: Socioemotional development, 115–182.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01

Номер

Розділ

Статті