Про журнал

Збірник внесено до Категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (спеціальності: 011, 015). Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301.

Раніше збірник входив до Переліку наукових фахових видань України:

 • Наказ МОН України від 21.12.2015 № 1328

 • Наказ МОН України від 23.02.2011 № 1–05/2

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 17132–5902Р від 08.10.2010 р.

До збірника входять оригінальні наукові статті (раніше ніде не опубліковані) теоретичного та експериментального характеру, у яких розкриваються актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх педагогічних працівників, удосконалення освітнього процесу у вищій педагогічній школі; обґрунтовується зміст, форми, методи та технології формування професійної компетентності майбутніх учителів; методика здійснення освітнього процесу у вищій школі; висвітлюються результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, польська, російська та англійська.

Періодичність: двічі на рік.

На сторінках видання публікуються матеріали за такою тематикою:

 • теорія та історія педагогіки вищої школи;
 • методика навчання у вищій школі;
 • професійна підготовка педагогічних кадрів за освітніми галузями;
 • підготовка педагогів в умовах інклюзії;
 • теорія і методика підготовки менеджерів освіти;
 • теорія і методика виховання майбутнього педагога;
 • зарубіжний досвід підготовки майбутніх учителів

Журнал "Проблеми підготовки сучасного вчителя" зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

Адреса редакції:

20300, м. Умань, вул. Садова, 2

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тел.: +38 (04744) 4-02-81 (Руденко Вікторія Миколаївна).

Тел./факс: (04744) 3-45-82

Email: vrv.udpu@gmail.com

Поточний номер

№ 1 (2022)
Опубліковано: 2022-04-28

Статті

Переглянути всі випуски

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

 • Демченко І. І. (головний редактор) – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0003-4302-7564


 • Совгіра С. В. (заступник головного редактора) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-8742-7773


 • Дудник Н. В. (відповідальний секретар) – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0003-4823-3463


 • Панченко Є. А. – кандидат педагогічних наук;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0003-3749-7164


 • Вальчак Б. (BOGDAN WALCZAK) – доктор хабілітований, професор, Університет імені Адама Міцкевича в Познані, Польща;
 • ORCID: 0000-0001-8293-0188


 • Прохазка М. – доктор філософії, завідувач кафедри педагогіки факультету освіти, Університет Південної Богемії (Чеська республіка);
 • ORCID: 0000-0003-2797-5089


 • Безлюдний О. І. – Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0001-5191-4054


 • Мартинюк М. Т. – дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-1608-9148


 • Гедзик А. М. – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0003-4516-356X


 • Коберник О. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-2842-0168


 • Кочубей Т. Д. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-9104-8442


 • Білецька І. О. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-3372-9100


 • Муковіз О. П. – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії початкового навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0001-9262-9209


 • Іщенко Л. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0003-3382-4148


 • Семчук С. І. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-5200-3727


 • Гаврилюк С. М. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-1264-3527


 • Коваль В. О. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету української філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-7698-3600


 • Ткачук С. І. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету інженерно-педагогічної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0001-5077-5865


 • Кірдан О. Л. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
 • Google scholar

  ORCID: 0000-0002-7295-4722