Про журнал

Збірник внесено до Категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (спеціальності: 011, 015). Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301.

Раніше збірник входив до Переліку наукових фахових видань України:

  • Наказ МОН України від 21.12.2015 № 1328

  • Наказ МОН України від 23.02.2011 № 1–05/2

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 17132–5902Р від 08.10.2010 р.

До збірника входять оригінальні наукові статті (раніше ніде не опубліковані) теоретичного та експериментального характеру, у яких розкриваються актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх педагогічних працівників, удосконалення освітнього процесу у вищій педагогічній школі; обґрунтовується зміст, форми, методи та технології формування професійної компетентності майбутніх учителів; методика здійснення освітнього процесу у вищій школі; висвітлюються результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, польська, російська та англійська.

Періодичність: двічі на рік.

На сторінках видання публікуються матеріали за такою тематикою:

  • теорія та історія педагогіки вищої школи;
  • методика навчання у вищій школі;
  • професійна підготовка педагогічних кадрів за освітніми галузями;
  • підготовка педагогів в умовах інклюзії;
  • теорія і методика підготовки менеджерів освіти;
  • теорія і методика виховання майбутнього педагога;
  • зарубіжний досвід підготовки майбутніх учителів

Журнал "Проблеми підготовки сучасного вчителя" зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

Адреса редакції:

20300, м. Умань, вул. Садова, 2

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тел.: +38 (04744) 4-02-81 (Руденко Вікторія Миколаївна).

Тел./факс: (04744) 3-45-82

Email: vrv.udpu@gmail.com

Поточний номер

№ 2(26) (2022)
Опубліковано: 2022-09-22

Статті

Переглянути всі випуски

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Кірдан О. Л (головний редактор) – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Google scholar

ORCID: 0000-0002-7295-4722

Совгіра С. В. (заступник головного редактора) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-8742-7773

Дудник Н. В. (відповідальний секретар) – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-4823-3463

Безлюдний О. І. – доктор педагогічних наук, професор, ректор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-5191-4054

Мартинюк М. Т. – дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-1608-9148

Білецька І. О. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-3372-9100

Вальчак Б. (BOGDAN WALCZAK) – доктор хабілітований, професор, Університет імені Адама Міцкевича в Познані, Польща;

ORCID: 0000-0001-8293-0188

Гаврилюк С. М. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-1264-3527

Гедзик А. М. – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-4516-356X

Іщенко Л. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-3382-4148

Коберник О. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-2842-0168

Коваль В. О. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету української філології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-7698-3600

Кочубей Т. Д. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-9104-8442

Муковіз О. П. – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії початкового навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-9262-9209

Осадченко Т. М. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-2198-7206

Панченко Є. А. – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-3749-7164

Прохазка М. – доктор філософії, завідувач кафедри педагогіки факультету освіти, Університет Південної Богемії (Чеська республіка);

ORCID: 0000-0003-2797-5089

– доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-5200-3727

Сєрадзька-Базюр Б. – доктор хабалітований, професор, проректор з наукової роботи і освітніх програм, Академія "Ігнатіанум" у м. Кракові (Республіка Польща);

ORCID: 0000-0002-4214-7268

Терешко І. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри хореографії та художньої культури, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID:0000-0002-5682-7766

Ткачук С. І. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету інженерно-педагогічної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-5077-5865