Про журнал

Збірник внесено до Категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (спеціальності: 011, 015). Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301.

Раніше збірник входив до Переліку наукових фахових видань України:

  • Наказ МОН України від 21.12.2015 № 1328

  • Наказ МОН України від 23.02.2011 № 1–05/2

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстрація суб'єкта у сфері медіа від 28.12.2023 № 1982. Ідентифікатор медіа: R30-02357.

До збірника входять оригінальні наукові статті (раніше ніде не опубліковані) теоретичного та експериментального характеру, у яких розкриваються актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх педагогічних працівників, удосконалення освітнього процесу у вищій педагогічній школі; обґрунтовується зміст, форми, методи та технології формування професійної компетентності майбутніх учителів; методика здійснення освітнього процесу у вищій школі; висвітлюються результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, польська, російська та англійська.

Періодичність: двічі на рік.

На сторінках видання публікуються матеріали за такою тематикою:

  • теорія та історія педагогіки вищої школи;
  • методика навчання у вищій школі;
  • професійна підготовка педагогічних кадрів за освітніми галузями;
  • підготовка педагогів в умовах інклюзії;
  • теорія і методика підготовки менеджерів освіти;
  • теорія і методика виховання майбутнього педагога;
  • зарубіжний досвід підготовки майбутніх учителів

Журнал "Проблеми підготовки сучасного вчителя" зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

Адреса редакції:

20300, м. Умань, вул. Садова, 2

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тел.: +38 (04744) 4-02-81 (Руденко Вікторія Миколаївна).

Тел./факс: (04744) 3-45-82

Email: vrv.udpu@gmail.com

Поточний номер

№ 1(29) (2024)
Опубліковано: 2024-06-04

Статті

Переглянути всі випуски