№ 13 (2016)

Зміст

Статті

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ЯК ПРОВІДНА УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ PDF
Тетяна Гожченко 7-14
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНОЗНАВСТВА PDF
Валентина Гончарук 15-20
ВПЛИВ ОЗДОРОВЧИХ ВПРАВ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Ірина Кожуріна 21-27
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ВНОСИЛА КОРЕКТИВИ В ЛІТЕРАТУРУ PDF
В’ячеслав Лобода 28-33
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ PDF
Володимир Староста, Альона Говдош 34-40
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФЛЕКСИВНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПІАНІСТІВ З КНР У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Чжан Сянюн 41-47
ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
Юлія Фальштинська 48-56
РЕАЛІЗАЦІЯМОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ- ФІЛОЛОГА ДО УКРАЇНОЗНАВЧОЇ РОБОТИ ВШКОЛІ PDF
Оксана Циганок 57-65
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Ганна Чирва 66-72
СТВОРЕННЯ ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ PDF
Лариса Шаповал 73-79
ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Віта Безлюдна 80-86
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Оксана Браславська 87-98
ОНТОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА PDF
Валентина Коваль 99-107
МОВНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ PDF
Крістіана Носова 108-115
АРТ-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
Анастасія Ратушинська 116-124
МОДЕЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Олена Семенова 125-131
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ PDF
Ольга Ткаченко 132-137
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ЇХ ПІДГОТОВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВШКОЛІ (з досвіду Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) PDF
Віта Кириченко 138-144
ДЕОНТОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF
Андрій Максютов 145-150
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХМОВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Віра Петляєва 151-156
ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ПЕРШИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ МІЖНАРОДНОЮ МОВОЮ ЕСПЕРАНТО В УКРАЇНІ (20–30-ті рр. ХХ ст.) PDF
Юлія Клименко 157-166
ПОНЯТТЯ «НАЦІЯ» У ТВОРЧОСТІ НИКИФОРА ЯКОВИЧА ГРИГОРІЇВА PDF
Лілія Моргай 167-174
ЛІТЕРАТУРНА БЕСІДА ЯК ФОРМА НАВЧАННЯ СЛОВЕСНОСТІ (СЕРЕДИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
Людмила Новаківська 175-183
МЕХАНІЗМ ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ІДЕАЛУ ВЧИТЕЛЯ- УКРАЇНОЗНАВЦЯ ЗА В. СУХОМЛИНСЬКИМ PDF
Олександр Санівський 184-191
ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОЗОРОСТІ ТА ВИЗНАННЯ У ЄВО PDF
Іван Бабин, Інна Голуб 192-204
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Малишевська 205-211
СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ РОБІТНИКІВ З ВИМУШЕНО ПЕРЕСЕЛЕНИМИ ОСОБАМИ PDF
Вікторія Полєхіна 212-218
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПІАНІСТІВ З КНР ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ МУЗИКИ В УМОВАХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ PDF
Сє Фан 219-225